Reixa de ferro a Vilassar de Mar

En el carrer de Sant Francesc, 15 de Vilassar de Mar, trobem una magnifica i molt treballada Reixa de ferro que tanca la finestra de la planta baixa.

Es caracteritza per la gran profusió de peces de ferro encreuades, reganyols i altres elements purament ornamentals. Pràcticament no hi ha línies rectes exceptuant les que formen l’estructura del reixat.

Vista des de l’exterior, es constata la forma convexa, seguint la forma de l’ampit de la finestra.

La Reixa queda coronada per una garlanda i la data de realització és 1852, i sobre la porta de l’entrada a la casa posa 1739.

Andres Blanch, Rosa Maria – 1987 – Generalitat de Catalunya

L’habitatge del número 15 del carrer Sant Francesc és una obra inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades : Generalitat de Catalunya

Adaptació del Text i Fotografies : Ramon Solé

Fotografia del segle XX : Andres Blanch, Rosa Maria – 1987

Can Bassa de Vilassar de Mar

La casa Bassa, està situada en el carrer de Sant Pau, 3-4 de Vilassar de Mar.

És dels edificis més característic  i destacat del passeig de Vilassar, va ser obra de l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig en l’any 1899, data que figura sobre la llinda de la porta d’entrada principal.

El projecte de reforma fou encarregat per Pere Sitges Bassa que va néixer a Vilassar de Mar el 1852 en el si d’una família humil. Els Bassa eren sagristans i campaners i vivien al carrer del Carme. Pere Sitges es va embarcar cap a Montevideo i un cop allà exercí de barber fins que va conèixer Aurèlia Pasqual i Miquel filla del propietari d’un servei de llanxes de salvament. Gràcies a la fortuna dels sogres pogué endegar diversos negocis.

Can Bassa, és una construcció de soterrani, planta baixa, golfes i terrat amb una torre quadrada que queda a la part central de la façana. Es caracteritza per la gran profusió d’elements escultòrics de tipus ornamental que coronen les obertures , com trencaaigües amb escuts, florons, garlandes, figures humanes; impostes i capitells amb elements florals i animals; gàrgoles animals als angles de la torre. S’accedeix a la planta principal a través d’una escala de dos trams amb les baranes esculpides.

La façana està esgrafiada. Hi ha un jardí a la part anterior de la casa, tancat amb un reixat de ferro també treballat amb elements florals.

Can Bassa és un edifici que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades : Viquipèdia i Ajuntament de Vilassar de Mar

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Església de Sant Joan Baptista de Vilassar de Mar

L’Església de Sant Joan , està situada en la Plaça de l’Església de Vilassar de Mar.

Cal destacar en primer lloc, la portada principal és l’única resta de la primitiva església de Sant Joan de Vilassar, bastida al segle XVIII.

Es tracta d’una portada arquitravada, amb un entaulament amb el tester semicircular, suportat per pilastres adossades que presenten la part superior del seu fust més ample que la part inferior.

Sobre l’entaulament s’obre una fornícula que conté la imatge del Sant patró, coronada amb un joc de línies concavoconvexes, típicament barroc. Sobre l’entaulament flanquegen la fornícula dues hídries ornamentals adossades al mur. Sobre el conjunt de la portada i a la part exterior, hi ha un relleu adossat al mur.

És un edifici religiós format per una nau central i dues laterals d’alçada inferior, separades per columnes amb capitells corintis que suporten un entaulament i arcs de mig punt, un transsepte i un tester rectangular. Al centre del creuer s’aixeca un cimbori. Les naus laterals presenten tres petites capelles.

L’interior és decorat amb retaules neobarrocs de Josep Obiols, Enric Moncerdà, Joan Commeleran i Jordi Vila Rufas. La cripta, bastant deteriorada, està decorada amb frescos de Leoni Quera.

L’exterior, d’obra vista, presenta dos cossos, el superior dels quals correspon a la nau central, està coronat per un frontó triangular.

La portada i el campanar de planta octogonal són les úniques restes de la primitiva església de Sant Joan de Vilassar de Mar, bastida al segle XVIII.

L’actual església fou construïda de nova planta al segle XX, desprès de la guerra civil, es va inaugurar l’any 1946.

L’Església de Sant Joan de Vilassar està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Dades : Ajuntament de Vilassar de Mar i Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Torre de Can Nadal de Vilassar de Mar

La Torre de Can Nadal, és una torre de guaita i defensa, esta situada en la Plaça de Pau Vila de Vilassar de Mar.

És l’única que resta de les tres que hi havia a l’antic Veïnat de Mar de Vilassar , les altres eren les de Can Mir i la de Can Brufau que protegien altres dos masos.

No han delimitat mai cap recinte emmurallat sinó que van ser tres torres de guita i defensa aïllades.

La torre de Can Mir era de planta quadrada , per obres va ser enderrocada; la torre de Can Lledó o Rufau era de planta circular, més gran que la Torre d’en Nadal, i va ser enderrocada el 1882.

La Torre de Can Nadal, és cilíndrica de planta circular amb corsera. Consta d’una planta baixa i tres pisos.

Comunica directament amb la casa de Can Nadal, que té un façana reformada al segle XIX, a través d’un petit pont a l’alçada del primer pis.

La Torre d’en Nadal va ser edificada el 1551 per la família Sala.

Se sap l’any d’inici de les obres perquè s’ha conservat el document en què es demana el permís per edificar-la.

La Torre de Can Nadal esta protegida com a bé cultural d’interès nacional.

 

Dades : Ajuntament de Vilassar de Mar i Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé