Farinera “La Favorita” de Manresa

Avui us presento tres articles

La Farinera la Favorita esta situada en l’antiga carretera d’Esparreguera a Manresa, actual C-1411b  al municipi de Manresa.

Us passo dades de la seva historia :

  • Es va construir primer un molí en el segle XVI.
  • En l’any 1861, concretament el 26 d’agost es va portar a terme la inauguració de La Farinera.
  • L’any 1873 es va fer una ampliació.
  • En l’any 1916 en cos de sitges.
  • L’any 1923 va patir un incendi. Anys desprès de la guerra civil, es va refer.

Es tracta d’un edifici industrial format per un conjunt de construccions junt al riu.

Del conjunt d’edificis en destaca la nau principal, al costat del riu, de planta baixa i tres pisos, un cos de magatzem i sitges i un altre cos vora la via del tren que fa de moll de càrrega.

Tots tres estan units per passarel•les metàl•liques cobertes. Coberta a dues aigües de teula. Formen un pati per on passa la carretera, separada per una tanca de ferro.

Sistema constructiu: sòcol de pedra i la resta de totxo arrebossat i pintat en ocre, amb alguns elements d’obra vista i ceràmica verda.

La Farinera “La Favorita” és una obra del municipi de Manresa protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé – Arxiu Rasola

Ermita de la Trinitat de Sitges

Avui us presento dos articles

L’ermita de la Trinitat esta situada en un desviament al km 32 ctra. de C-246 Barcelona a Calafell en el municipi de Sitges.

Us passo la seva historia:

  • L’ermita és molt antiga i ja apareix en un document del 1375 en què consta que ja hi havia ermitans.
  • La tradició diu que es va construir perquè en aquells indrets es va trobar una creu amb la imatge de la Trinitat.
  • L’actual capella és moderna, ja que a finals del segle XVIII es va enfonsar la teulada i es va haver de reconstruir, alhora que s’engrandia l’edifici.

És una ermita de petites dimensions que cau a l’est de Sitges, al cim de la muntanya que, avançant cap al mar, forma la punta de la Ferrosa.

Té una situació admirable, ja que s’hi veu una àmplia panoràmica de la costa, des de la punta de Llobregat fins al cap de Salou.

L’edifici és de tipus popular i té al costat una construcció de caràcter modernista.

L’ermita està emblanquinada i té un aspecte ben cuidat, ja que constantment s’hi fan feines de conservació.

Segon esta escrit durant l’any 1908 la família Joan Bassa i Remei Pallejà van donar a l’Ermita de la Trinitat de Sitges una imatge de la Verge del Remei, que durant la guerra civil espanyola  fou destruïda.

En la festa de la Santíssima Trinitat de l’any 1988 es va beneir la nova imatge del Remei que està dins de una capelleta i a sobre de la Font que hi ha al costat de l’ermita.

L’Aplec de la Trinitat es celebra cada any al mes de maig o juny.

L’ermita de la Trinitat és un edifici de Sitges inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades: Viquipèdia

Adaptació del Text : Ramon Solé – Imatges antigues : Arxiu Rasola

Fotografies Dora Salvador

Troballes arqueològiques de l’època medieval a Parets del Vallès

Entre 2010 i 2012 es van fer els treballs de reurbanització del carrer Major, emmarcats en el Pla de millora del Barri Antic, van posar al descobert una troballa arqueològica de l’època medieval a Parets del Vallès.

Segons els arqueòlegs que hi van treballar, es tracta d’un mur d’entre 60 i 70 cm d’amplada que formaria part de l’entramat urbà de Parets del Vallès de l’època medieval i que podria datar dels segles XI o XII. Les restes es troben a l’alçada de l’edifici de la Casa de la Vila.

D’altra banda, entre el carrer Major i Barcelona, es va trobar una sitja per emmagatzemar aliments, també de l’època medieval, que podria formar part del mateix conjunt.

El control arqueològic preventiu previ a la remodelació de les escales del carrer Raval, situades a la zona necropolar de Parets, va deixar al descobert noves troballes arqueològiques.

En aquest cas, es tracta de tres esquelets humans, que estan incomplets,

i de tres sitges d’emmagatzematge.

Podeu llegir aquesta  informació amb mes detall, a la Web de l’Ajuntament de Parets del Vallès :

https://www.parets.cat/actualitat/noticies/2012/02/23/noves-troballes-arqueologiques-al-barri-antic-de-parets

 

Dades recollides de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé