Casa Pous Cunill de Terrassa

Avui us presento dos articles

La Casa Pous Cunill, està situada en el carrer de la Creu Gran, 39 de Terrassa.

Us passo detalls d’aquesta propietat :

 • La Casa Pous Cunill, també era coneguda per la Casa Mercè Pous Cunill.
 • Aquesta casa fou bastida pel mestre d’obres Josep Masdéu el 1915, com a residència particular del propietari de la masia de Can Bonvilar de Terrassa.
 • Can Bonvilar, és una masia situat a l’est de la ciutat, vora el nou camp de golf del Reial Club de Golf El Prat.

Es tracta d’una antiga casa senyorial, entre mitgeres, de planta baixa amb entresòl i dos pisos. La façana que dóna al carrer és simètrica, amb una tribuna central afegida al primer pis posteriorment, i balcons a la resta.

El remat superior és en forma de cornisa, amb un frontó semicircular de gran exuberància de detalls ornamentals amb motius florals.

La planta baixa té dos portals iguals, centrats. En un d’ells hi ha l’escala amb originals picaportes i més a l’interior un fanal de ferro forjat. A través de l’altre portal s’entrava a les antigues quadres, que estan realitzades en maó col·locat a plec de llibre.

L’obra és de maó i estucada. La utilització del llenguatge modernista s’observa en els elements decoratius i en els treballs de forja.

La Casa Pous Cunill, és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Casa Josep Arias de Terrassa

La Casa Josep Arias està situada en el carrer Creu Gran, 26 de Terrassa.

Us passo unes dades històriques :

 • L’edifici va ser bastit en l’any 1835.
 • Aquesta Casa anteriorment es coneixia com a Casa Corbera.
 • També, com a Casa Josep Salas pel nom dels seus propietaris precedents.
 • L’any 1903 s’hi va realitzar una obra de reforma, l’autor de la qual és l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

És un habitatge unifamiliar entre mitgeres, adaptat a la morfologia del carrer de la Creu Gran, que en aquest punt s’eixampla, i que fa cantonada amb la placeta homònima.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i dos pisos.

La planta baixa i el primer pis es troben separats per una línia d’imposta, que segueix el perfil dels balcons.

Cal remarcar la decoració de les obertures, amb motllures d’inspiració gòtica. El coronament de l’edifici és una barana de terrat.

La Casa Josep Arias és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Ajuntament de Terrassa i Viquipèdia

Adaptació del Text i Fotografies : Ramon Solé

Farmàcia Albinyana de Terrassa

La Farmàcia Albinyana  esta situada en el Raval de Montserrat, 48. Terrassa .

Us passo la seva historia :

 • Originàriament havia allotjat la confiteria de la vídua Carné (1908).
 • Més endavant, l’any 1934, el farmacèutic Antoni Albiñana i Carné va instal•lar-hi una farmàcia, activitat comercial que es manté fins avui dia.

Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta baixa i dues plantes, comercial i d’habitatge.

El portal d’accés és decorat amb majòliques i petxines reomplerts de trencadís. Al primer pis es repeteix l’esquema però en un balcó.

L’edifici està acabat a manera de merlets escalonats amb ceràmica vidriada.

La decoració interior de la botiga és molt interessant, pel treball amb ferro forjat, ceràmica vidriada i pintures murals; cal destacar a l’exterior, l’acabament de la façana, amb el rellotge de sol, els esgrafiats i la decoració ceràmica de Joaquim Vancells.

La Farmàcia Albinyana, o Farmàcia Albiñana, és un edifici del centre de Terrassa protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Viquipèdia i Ajuntament de Terrassa

Adaptació del Text i Fotografies : Ramon Solé

Mas de can Baró de Terrassa

Avui us  presento dos articles

Can Baró  està en el carrer de la  Font Vella, 1 de Terrassa.

Us passo la seva historia :

 • La construcció primitiva, probablement de final del segle XVI, era un mas de característiques rurals establert dins de la vila de Terrassa.
 • A començament del segle XIX s’hi instal•là una fàbrica de xocolata.
 • En 1855 va ser una vaqueria.
 • Posteriorment, passà a ser propietat de Lluís Antoni de Ramon i de Mora, baró de Corbera, que fou regidor de Terrassa el 1868 i diputat a Corts el 1871.
 • D’aquí li ve el nom amb què és coneguda habitualment de Cal Baró.
 • A la façana secundària, que dóna al carrer dels Gavatxons, fou típic el treball del temps de la verema de les vinyes del baró, on a la casa hi havia els cups.
 • Des del 1917 fou propietat de Joan Donadeu i Guillemot.

Es t

Es tracta d’una antiga casa senyorial amb tipologia de mas català que la singularitza del seu context. El cos principal és de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues aigües.

La façana principal, de composició simètrica, presenta un portal d’arc de mig punt i amb dovelles de grans dimensions. A ambdós costats s’hi han realitzat grans obertures que l’han desfigurat considerablement. Els brancals, trencaaigües i llindes (en una de les quals figura la data de 1603) són de pedra. La resta de façanes presenta un estucat amb imitació de carreus encoixinats.

Està flanquejada per edificis o cossos afegits de possibles ampliacions, entre mitgeres i de la mateixa alçada, amb igual tractament de les façanes.

Can Baró és un antic mas protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades Viquipèdia i Altres

Adaptació del Text i Fotografies : Ramon Solé

També podeu seguir el Blogfonts naturals d’aigua i +

 

Modernisme a Cardedeu : Casa Clavell

Avui, continuem veient edificis modernistes que formen part del patrimoni de Cardedeu :

La Casa Clavell  es situada en la Plaça de l’Església, 9, de Cardedeu.

Us passo la seva història :

 • Segons l’arxiu municipal extractat per l’Artigues, l’any 1908 s’autoritzà a Antoni Clavell i Bot, veí de Barcelona, a tirar a terra una casa i construir-ne una de nova, als números 3 i 4 de la plaça Major.
 • Va millorar la composició de la plaça. Va comprar el terreny a 0,5 pessetes el pam.
 • L’any 1933 es van fer reformes a la façana de l’edifici, es modificaren les obertures de la façana.

Fotografia de la Generalitat de Catalunya

És una casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, de composició simètrica.

Les obertures del segon pis formen una composició amb el capcer en forma de pinyó. La coberta és en forma de terrassa amb barana de reixat. Pels seus elements formals aquest edifici pertany a l’estil modernista, concretament a la primera etapa modernista d’en Raspall.

Encara que ha sofert modificacions, el conjunt de l’edifici encara conserva l’esperit modernista de l’època.

La Casa Clavell és un edifici del municipi de Cardedeu protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Ajuntament de Cardedeu i Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Cal Raurich de Viladecans

La casa de Cal Raurich està situada en el carrer de  Sant Joan, 4 de Viladecans.

Es coneix també com Cal Fusteret, on segons diuen la gent gran, hi havia una fusteria.

És un habitatge unifamiliar entre mitgeres construït l’any 1920, dirigit per Agustí Planella Poletti que va ser l’arquitecte.

Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb planta baixa, pis i terrat i una mena de torreta a un dels costats. Cal destacar els denticulats que decoren la part superior de les finestres i portes, així com l’acabament ondulat de la torre i les decoracions semicirculars de la barana del terrat.

També hi ha una cornisa esglaonada, amb mènsules del mateix tipus, sota el terrat, mentre que les mènsules es repeteixen sota el balcó. Són molt interessants els elements de ferro forjat del balcó i la finestra de la planta baixa aquesta destacada per sis rajoles.

Cal Raurich està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Imatge de la casa antiga del costat

 

Recull de dades : Ajuntament de Viladecans i Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé