Mas Pascal de Camprodon

Avui us presento dos articles

Mas Pascal està a redós del turó que li dóna nom i encarada a Migdia a Camprodon.

També, aquest mas se’l coneix com Mas Llandrius; és una finca molt important i estratègica dins el conjunt de Camprodon.

Antigament tenia molta extensió de terreny, on es podia conrear i pasturar en els Prats de can Pascal.

Cal fer ressenya de la Roureda de can Pascal o Roureda de mas Llandrius de gran interès ecològic.

També cal destacar les seves Fonts, com la Gavatxes, de Llandrius

i de can Pascal.

La Fundació Vila Riera, propietària de la finca, i que ha posat en valor diferents punts de la finca, tot i que resta molt de treball per realitzar.

 

Recull de dades : Ajuntament de Camprodon

Text : Ramon Solé – Fotografies : Dora Salvador