Casa Torres Amat de Sallent (Bages)

Casa Torres Amat esta situada en el carrer del Pont, 2 de Sallent.

Us passo la seva historia:

  • La data més antiga de la casa és de l’any 1683 que figura en la llinda del balcó de la porta d’entrada.
  • El 1774 es feu una ampliació pel costat de ponent segons consta en una llinda del portal de l’esquerra. Aquesta família compta entre els seus membres amb el bisbe Fèlix Torres Amat i el seu germà Ignasi.
  • Durant el segle XIX diversos membres de la família dugueren a cap una gran activitat en la indústria tèxtil. En aquesta casa es conservava una gran biblioteca del bisbe Fèlix Torres Amat, avui a la Biblioteca de Catalunya.
  •  Després de la Guerra Civil hom feu construir una torre en el sector més occidental amb un escut nobiliari sense cap base legal.
  • S’hi conserva una col•lecció de retrats de membres de la família que va des del segle XVIII fins als nostres dies. Les primeres notícies de la vinculació dels Torres amb la vila de Sallent daten del segle XII, concretament de l’any 1252.
  • Al segle XVI ja són propietaris de grans extensions de terres de conreu. La unió dels Torres i els Amat es produeix al segle XVIII. D’aquesta unió, en van néixer set fills, dels quals Fèlix Torres i Amat fou el que assolí més fama per les seves activitats al si de l’Església catòlica, la qual el nomenà bisbe d’Astorga, càrrec que ocupà els deu darrers anys de la seva vida.
  • El conjunt que adquirí  en 1982 la Diputació, el formen la casa, propietat de la família Torres i Amat, i la fàbrica annexa, que durant molts anys va formar part del seu patrimoni. L’extensió del conjunt és aproximadament de mil cent noranta metres quadrats repartits entre la casa de dos pisos i els locals d’una fàbrica tèxtil, situada al costat del riu, que fou escenari d’un dels processos inicials de mecanització a la indústria catalana, ja que s’hi instal•là un dels primers telers mecànics que funcionaren a Catalunya.

Construïda al segle XVII, propietat de la família del bisbe Fèlix Torres i Amat, va ser adquirida el 1981 per la Diputació de Barcelona,

juntament amb mobles, objectes d’art i ornaments i objectes litúrgics que van pertànyer al bisbe Torres i a la seva família.

L’edifici consta de tres habitatges.

Dos en el sector occidental, el proper al riu, on hi ha l’habitatge de l’antic administrador i la dels porters.

L’habitatge de la família ocupa l’espai des de la torre fins a la cantonada, amb uns baixos, compartits per un bar, un magatzem i un garatge, juntament a un gran celler a un nivell inferior al del carrer.

El primer pis està dividit en dues classes d’habitacions, les que donen al carrer i al riu són les nobles, decorades amb mobles vuitcentistes i pintures murals d’imitació antiga, però pintades als anys 1950.

La part nord està ocupada per les dependències modernitzades.

Albert Benet i Clarà / Generalitat de Catalunya

Tot plegat està articulat per un pati interior.

L’espai de l’antiga fàbrica tèxtil acull actualment la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret (anteriorment Biblioteca Popular de Sallent).

La Casa – Museu Torres Amat és un edifici del municipi de Sallent (Bages) inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Recull de dades: Viquipèdia

Adaptació del Text : Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

L’ermita de Sant Felip Neri de les Ferreres de Rellinars (Vallès Occidental)

L’ermita de Sant Felip Neri de les Ferreres està a tocar de la Masia les Ferreres de Rellinars.

Us passo la seva historia:

  • La data que apareix a la llinda (1660), marca l’antiguitat.
  • Després de la guerra civil, mentre es recuperava i restaurava la parròquia del poble, se celebraven actes litúrgics.

És un edifici de planta rectangular i capçalera semicircular, amb coberta a dues vessants de teules àrabs amb el carener perpendicular a la façana principal. Tot al voltant, incipient voladís amb sanefes decoratives que a la façana principal, més pronunciat, es troba trencat al bell mig on s’aixeca un campanar d’espadanya d’una sola obertura i acabat en un coronament triangular, amb teuladet a dues aigües. Els murs són de paredat molt ben disposat i la façana principal, tota arrebossada, desenvolupa un tractament simulant carreus.

Hi ha pintures murals que encara s’hi conserven. Aquestes pintures murals dels voltants del 1811 descriuen la preparació de la batalla del Bruc i la resistència als francesos des de Manresa i sembla que foren pintades per un monjo cartoixà escapat de la confraria de Montalegre.

Lourdes Figueres i Borrull – 1987 / Generalitat de Catalunya

La porta és rectangular, emmarcada per grans pedres als brancals i llinda d’una sola peça. Cap a l’intradós de la porta hi ha una motllura arrodonida. Per la part exterior presenta un guardapols motllurat que acaba amb elements de forma piramidal.

Lourdes Figueres i Borrull – 1987 / Generalitat de Catalunya

Sant Felip Neri és una capella del municipi de Rellinars (Vallès Occidental) inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé