Farmàcia Llop de Sabadell

Avui us presento dos articles

La Farmàcia Llop esta situada en el Passeig de la Plaça Major, 58 de Sabadell .

Us passo la seva historia:

  • Situada en l’antic Edifici de Casa Vicenç Ferrer
  • La farmàcia Llop ocupa un part dels baixos de l’antiga casa Vicenç Ferrer.
  • Aquesta casa va ser construïda el 1901 per Juli Batllevell, als baixos de l’edifici es trobava la drogueria “Las Drogas” (actual Deutsche Bank).
  • El 1902 s’enderroca la casa contigua i s’eixampla l’edifici, instal•lant la farmàcia “La Barcelonesa” , que despres seria l’actual farmàcia Llop.
  • La façana de la casa Vicenç Ferrer ha estat parcialment transformada, en les diferents modificacions que s’han realitzat s’han eliminat els balcons i les tribunes.

La decoració de la Farmàcia de la façana s’ha realitzat a partir de treball de fusteria. Dues pilastres flanquegen l’entrada, sustentades per un basament, decorada amb motius geomètrics. La part superior de la pilastra recorda a la composició, molt esquematitzada, d’un capitell. Aquestes pilastres sostenen un ràfec pronunciat que conté el rètol indicador de l’establiment.

La decoració més rica es troba a l’interior i està realitzada també amb fusta i es basa en prestatges, que cobreixen les parets interiors, i el taulell amb un disseny original, on la part central d’aquest la forma el vèrtex de dues línies còncaves. Del centre de cadascuna d’elles surten dues pilastres. Tot aquest parament està ornamentat amb motius vegetals, sota un tractament modernista.

Us passo una informació del diari de Castellar del Vallès, sobre un article de la Farmàcia Llop de Sabadell,  aparegut el febrer de l’any 2019 :

http://blogscat.com/a/diaridecastellardelvalles/de-la-farmacia-barcelonesa-a-la-farmacia-llop-sabadell-valles-occidental-catalunya/

La Farmàcia Llop és una farmàcia catalogada com a monument del municipi de Sabadell  inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Fotografia antiga : Vivancos i Gómez, Maria Antònia – Any 1990 / Generalitat de Catalunya

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Fotografia antiga : Vivancos i Gómez, Maria Antònia – Any 1990 / Generalitat  de Catalunya

Fotografies : Ramon Solé – Arxiu Rasola