Ermita de Sant Andreu de Genescà de Gaià (Bages)

Sant Andreu de Genescà  s’arriba per la Ctra. de Navàs a Gaià, km 3,5 prop de la masia i granja de Genescà de Gaià.

Us passo la serva historia:

 • Sembla ser una construcció del s. XII o XIII.
 • Originàriament l’absis era semicircular i es desconeix per quin motiu i en quin moment es va canviar; tal vegada al segle XV.
Albert Benet i Clarà – 1981 / Generalitat de Catalunya

En l’actualitat és una església d’una sola nau sense absis i coberta a doble vessant.

Albert Benet i Clarà – 1981 / Generalitat de Catalunya

La porta de mig punt i amb grans dovelles s’obre a migdia.

A ponent, una obertura am forma de creu il·lumina la petita església i a llevant un petit campanar d’espadanya, d’una sola obertura corona l’església.

Viquipèdia

Al W porta tapiada i a llevant un mur sembla substituir el primer absis. Al centre de la volta sobre l’altar es conserva un vestigi minúscul d’una pintura amb data de 1793.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Sant Andreu de Genescà és una església del municipi de Gaià (Bages) inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Recull de dades : Viquipèdia i Mapes de Patrimoni Cultural-Diba.

Adaptació del Text : Ramon Solé

Fotografies: Ramon Solé i Altres

Masia de can Coll de Cerdanyola del Vallès

La masia de can Coll està ubicada en la carretera  BV-1415 de Cerdanyola a Horta, en el  Km.2 de Cerdanyola del Vallès.

Us passo la seva historia :

 • Abans de1495 era coneguda com a Manso Portell, però en aquest any un fogatge ja parla d’una persona amb el cognom Coll com a propietari.
 • Al llarg dels segles posteriors, la masia creix i s’amplia diverses vegades, fins a la construcció de la capella adossada a la casa el 1845.
 • Al llarg del temps se li va afegir tot un seguit de cossos i dependències agrícoles ordenades al voltant d’un gran pati i, al segle XIX, la capella.
 • A l’exterior hi ha l’era, font i una bassa.
 • Tot i el pes de les activitats forestals, el conreu de la vinya i la producció de vi van ser les activitats agrícoles més importants que s’hi desenvolupaven.
 • La família Coll va ser molt influent a Cerdanyola.
 • Va ser adquirida l’any 1928, quasi en estat de ruïna, per Joan Serra Sian, que hi va fer grans obres i la va convertir en una explotació agrícola moderna.
 • El 1987, la finca és adquirida per la Corporació Metropolitana de Barcelona.
 • Un any després, es rehabilita una part de la masia i s’inaugura el Centre d’Educació Ambiental Can Coll.
 • Ha sigut reformada en diverses ocasions, la darrera el 1992.
 • Avui, a més de centre d’educació ambiental del Parc Natural de la Serra de Collserola, que acull escolars d’educació infantil, primària i grups d’Eso i Batxillerat, funciona també com a centre d’informació i acollida del Parc els diumenges.

Can Coll, és formada per un conjunt d’edificis de diverses èpoques i estils. L’edifici principal té planta baixa, un pis i golfes, amb coberta de teula a quatre vessants.

La façana principal, a migdia, és formada per dos cossos unificats d’estructura simètrica i dues construccions laterals afegides. El cos esquerre presenta una gran porta d’accés adovellada d’arc de mig punt; la resta d’obertures són rectangulars i estan emmarcades en pedra a la planta i al pis, i d’arc escarser a les golfes. El cos dret té la porta d’arc escarser, i la resta d’obertures són de la mateixa tipologia que les de la banda esquerra.

A la part davantera hi ha un altre edifici de maó, unit a la construcció principal per una tanca que delimita un gran pati. Aquest segon edifici s’obre al paisatge de Collserola mitjançant una gran terrassa amb columnes salomòniques de maó.

Algunes de les activitats que es desenvolupen són:

 • visites a la masia
 • exposició ‘L’home i el medi a Collserola’
 • audiovisuals
 • itineraris senyalitzats
 • visites guiades a la granja
 • observacions d’aus

Un lloc per passar-hi tot un matí amb la família i amics.

 

 

Recull de dades : Viquipèdia, can Coll i altres

Adaptació al Text i Fotografies : Tito Garcia i Ramon Solé

Modernisme a Cardedeu, avui : Can Viader

La casa modernista de Can Viader , està situada en Diagonal Fivaller, 26-28 – pl. Marc Viader de Cardedeu.

Es tracta d’un edifici aïllat amb jardí, amb una façana alineada al carrer i formant part d’un recinte major, destinat a habitatge familiar. Està format per dos cossos de planta rectangular, un de planta baixa, una primera planta i golfes amb dues crugies cada cos, perpendiculars a la façana del carrer.

El cos de planta baixa està acabat amb terrat i barana de balustres perimetral. El cos més gran correspon a una planta de tipus basilical, amb tram central sobre aixecat i coberta a dues vessants que en la part posterior de l’ala de llevant es transforma en dos terrats. Compta amb un pas del carrer amb porta metàl·lica i coronament ondulat.

La façana alienada al carrer està formada per dos paraments, el de dues plantes està revestit d’estuc llis amb sòcol de paredat poligonal, emmarcat per dues pilastres i coronat per un entaulament limitat per una cornisa inferior i una cornisa superior que amaga la canal de desguàs de la teulada.

L’entaulament presenta tres ulls de bou el·líptics de ventilació de la coberta, alternats amb esgrafiat.

L’obertura del balcó és d’arc escarser i la llosana d’estructura metàl·lica, recolzada amb cartel·les de ferro i amb rajola ceràmica per sota.

Veiem una petita part de la seva historia :

 • L’actual edificació és molt probablement la reforma d’antigues construccions situades en terrenys del Mas Cavaller, les quals, el 1760, van ser adquirides per Esteve Angalda.
 • En alguns paraments de façana que actualment tenen l’estuc després s’observa l’existència d’una capa d’estuc de color vermell més antiga, probablement provinent de l’edificació que a començaments de segle (1917-1922) va reformar Marc Viader i Bas, segons projecte de l’arquitecte Raspall.
 • D’acord amb testimonis orals de la família, originàriament l’edifici ja estava dividit en dos habitatges, els quals es van reformar per passar a ser cases de renda.
 • Durant molts anys van ser habitatges de lloguer.
 • La Casa Viader forma part de l’obra més interessant de l’etapa noucentista de M.J. Raspall a Cardedeu, en la que hi són presents tant els elements del repertori d’aquest període com d’altres que l’arquitecte utilitza com a invariants del seu estil. Conjuntament amb la tanca del jardí, té també valor des del punt de vista de conformació de la plaça de Marc Viader.

A l’altre costat de l’estació de Cardedeu, hi ha l’antiga Granja Viader d’aquesta població, una mes de les nombroses que tenia el propietari.

Actualment no hi ha bestiar, es dedica mes a temes agraris.

Casa Viader és una obra del municipi de Cardedeu, protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades, Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

La Masia de Can Cadena de Sant Martí de Provençals a Barcelona

De La masia de Can Cadena, es te informació de la seva existència des del segle XVIII, va formar part del nucli antic de la Verneda.

Ja des del segle XVI aquest nucli o poble que no formava part de Barcelona, estava format per la parròquia de Sant Martí de Provençals, la rectoria, l’hostal, i unes diverses masies escampades pel terme municipal, que és dedicaven sobre tot a l’agricultura i el bestia, cal dir que les rodalies eren camps regats per el rec comtal.

La Bassa de rec

Tres son les masies d’aquelles èpoques que encara s’hi conserven: Ca l’Arnó ( ja vaig fer un article fa poques setmanes), Can Planes i Can Cadena.

Un racó

La masia de Can Cadena, la podeu trobar en el carrer Agricultura, 303 , cantonada el  carrer Menorca, 27 a Barcelona. Està declarada per l’Ajuntament de Barcelona, com a bé cultural d’interès local.

can Cadena per darrera

L’any 1991 fou restaurada i l’any 1995 es va inaugurar el Centre Experimental d’Agricultura Biològica de Can Cadena. Des de l’any 2004 en el seu lateral hi ha un hort urbà amb 26 parcel•les de 32 m2 cadascuna, on s’hi fan tota mena d’activitats d’educació ambiental. També, compta amb una petita granja amb ovelles, cabres, ànecs, oques, gallines i conills, on pot ser visitat per escolars.

Horts de Can Cadena

La masia de Can Cadena, es de construcció senzilla d’estil rural català, composta de planta baixa, un pis i golfes. Segons sembla, en els seus començaments, mes que una masia, era el lloc o estable on guardaven els carros i el bestiar dels carreters que sojornaven a l’hostal que hi havia al costat de la rectoria, donat que era un punt de pas per anar a Barcelona o a altres poblacions o pobles, en el pas dels anys va ser habitada.

Rellotge de Sol

El manteniment i la cura de la granja es du a terme amb la col·laboració de diversos col·lectius i entitats del barri i el suport de Parcs i Jardins de l’Ajuntament.

 

Text, Recull de dades i Fotografies : Ramon Solé