Les Antigues Escoles de Sant Pol de Mar

Construcció del 1907 -1910.

Obra d’Ignasi Mas Morell finançada per Ramon Planiol, amb qui l’arquitecte tenia una estreta relació. Ramon Planiol va voler deixar la seva empremta al seu poble finançant no solament la obra sinó que també es va encarregar de pagar el sou del mestre, així com va fer portar els pupitres d’Amèrica i va pagar el manteniment de l’edifici.

Totes aquestes obres van fer que Alfons XII li atorgués la Gran Creu de Cavaller.

A més de  Ramon Planiol, la financiació inicial de la obra també fou secundada per Jaume Roca i Vivas, Francesc Roca i Pagès i el seu germà Salvador Roca i Pagès.

Està considerada l’obra més interessant de la primera època de Mas Morell, però avui en dia l’edifici apareix mutilat a causa de les destruccions produïdes durant la Guerra Civil, quan es van destruir les figures de la Verge i l’àngel que decoraven la façana.

Aquestes figures havien estat una donació de la esposa del mecenes de l’obra, la senyora Clara Padilla, fet pel qual al carrer se li va posar el nom de Santa Clara.

L’edifici té una planta baixa irregular amb un pati interior, amb un cos elevat en un dels angles (l’antiga casa del mestre) que li atorga un aspecte monumental i que està coronat per un estilitzat pinacle cònic revestit de ceràmica vidriada policroma i acabat en parallamps.

A nivell decoratiu cal destacar el sòcol de còdols amb pedres i petxines incrustades, així com les faixes de rajola de València vidrada de color bru que apareixen als gerros, que coronen les pilastres i la teulada, i el trencadís.

L’arquitecte no va voler cobrar res pel projecte i fins i tot el va retocar, ja que inicialment les escoles no tenien colomar (la part que hi ha entre la casa del mestre i el pinacle), així com també va fer un estudi per ampliar l’edifici de manera que hi hagués un pis sobre les aules de baix. Aquesta ampliació, però, no es va arribar a fer mai.

Les escoles estaven dividides per un mur que separava l’escola de les nenes de la dels nens, en dos edificis simètrics, amb dues portes d’accés i dos patis independents.

Va ser l’escola de Sant Pol des del 1910 fins el 25 de gener del 1975.

 

 

Text : Ajuntament de Sant Pol de Mar

Fotografies : Ramon Solé