Monument a Francesc Macià en Cardedeu

Avui us presento dos articles

El monument a Francesc Macià de Cardedeu, esta situat en la Plaça de Francesc Macià.

Va ser inaugurat en l’any1991, esta compost de ferro, pedra, ceràmica.

Monument situat  dins d’una rotonda, esta format per una gran estrella de cinc puntes metàl·lica a la part inferior de la qual hi ha una pedra amb un relleu circular del president Macià i una placa ceràmica amb la inscripció:

 “AL PRESIDENT / MACIÀ”.

I en l’altre costat :

 “ En recordança dels 60 anys de la seva visita a Cardedeu”.

Text recollit del Institut d’Estudis Catalans

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Francesc Macià, l’Escola del Poble de Vilassar de Dalt

L’Escola Francesc Macià , esta ubicada en el carrer Pius XII, 26, de Vilassar de Dalt.

Us passo detall històric d’aquesta Escola :

 Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1876 – 1951) va ser l’autor de l’escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt, de la que ens diu la descripció tècnica; edifici civil destinat a grup escolar amb planta de creu formada per dos cossos col-locats perpendiculars entre ells.

Consten de planta baixa, pis i golfes, amb la coberta de teules àrabs a quatre aigües, amb el carener paral-lel a la façana i una coberta a dues aigües en el cos perpendicular.

Destaquen les grans obertures en la façana que recorren la planta baixa i el pis, les dues portes amb trencaaigües al damunt i els ulls de bou de les golfes.

Els paraments són arrebossat, llisos i pintats de groc. Els angles estan reforçats amb carreus de granit i la teulada acaba amb un ràfec fet de diverses filades de maons.

A la façana occidental s’hi adossa un cos amb una escala exterior, amb la barana d’obra rematada amb ceràmica.

Francesc Macià, l’Escola del Poble de Vilassar de Dalt

 

 

Recull de dades : Relats en Català i Ajuntament de Vilassar de Dalt

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé