Can Tort de Montcada i Reixac

Avui us presento dos articles

Can Tort esta situat en el paratge de La Vallensana, una pista forestal asfaltada hi portat, tot sortint des de la carretera de Santa Coloma de Gramenet a La Roca a Montcada i Reixac.

Us passo la seva historia:

  • Casa rural que en els seus inicis fou de boscaters.
  • Documentada vers l’any 1810.
  • Reformada l’any 1888.
  • Posteriorment s’han fet mes reformes i ampliacions com a restaurant.

De la seva primera època, correspon a l’habitacle arrebossat que hi ha a mà esquerra. La façana principal té una entrada rectangular a nivell de planta baixa i que es configura fins a la pròpia roca, aprofitant-ne part per a llar de foc amb una sola estança i un petit estable, els murs són en part de fang.

Després, seguint la primigènia ubicació geomorfològica, l’actual edifici té un mig soterrani, lloc de l’antic habitatge, un primer pis o falsa planta baixa i un pis. La planta baixa, adaptada per a menjador del restaurant, conserva elements primigenis com per exemple l’embigat de fusta.

Al pis hi ha obertures rectangulars. Presenta coberta d’un sol aiguavés de teules àrabs, parament de pedres, pedres cantoneres i arrebossat estucat.

Can Tort és una masia de Montcada i Reixac inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies: Ramon Solé

Torre Serra-Xaus de Sant Joan Despí

Avui us presento dos articles

Torre Serra-Xaus esta situada en el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 29 de Sant Joan Despí .

Fotografia : Montserrat Duran -Generalitat de Catalunya

La casa va ser projectada l’any 1921 com a habitatge unifamiliar, però al cap dels anys va ser convertida en dos habitatges separats. A diferència de la Torre de la Creu o de Can Negre, on dominen els volums cilíndrics i la línia corba, aquí hi ha predomini absolut de la volumetria cúbica, en una gran estructura de cossos regulars juxtaposats.

Fotografia : Montserrat Duran -Generalitat de Catalunya

On això es fa més evident és en la tribuna cúbica que conforma un vèrtex asimètric. La decoració es limita a lleugeres sanefes blaves sobre l’estucat blanc. És un edifici singular situat al centre del poble, que en l’actualitat és de propietat privada.

És una casa de planta baixa i diferents nivells de pisos. Planta irregular. Fa mitgera amb la casa contigua. La resta queda lliure i voltada per jardí. Casa formada per dos habitatges, al primer amb entrada per la planta baixa sota la tribuna i l’altre mitjançant una escala.

Destaca el cub suportat per dues columnes i que queda fent de vèrtex entre els dos carrers. Destaquen els esgrafiats amb blauet sobre temes florals fent sanefa d’una banda i uns ànecs (fent parella i mirant-se de front), d’altra.

Casa Serra Xaus és un edifici de Sant Joan Despí de l’arquitecte Josep Maria Jujol inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Fotografies antigues : Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Casa Joan Barata de Terrassa

Casa Joan Barata esta en el carrer Sant Pere, 32-34 de Terrassa.

Us passo la seva història :

  • Es tracta d’una antiga casa senyorial del 1838 tres plantes reformada a la façana i a l’interior per Lluís Muncunill el 1905.
  • La façana presenta trets de la seva etapa modernista, amb els relleus florals a les llindes de les finestres, els gablets escalonats del coronament i els esgrafiats de la façana.
  • El propietari que va fer construir l’edifici, Joan Barata i Guitard, del mas de la Barata, era un terratinent adinerat que va bastir la seva casa pairal en uns terrenys del carrer de Sant Pere que li pertanyien per herència des del 1562.

És un edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. La façana és de composició vertical. La planta baixa és en forma de sòcol i està delimitada per una línia d’imposta. El primer pis té balcons amb obertures d’arc carpanell ornats amb motius florals. El segon pis presenta finestres. El coronament de l’edifici es caracteritza per la cornisa i els petits gablets dentats.

El tractament de la façana és, a la planta baixa, amb estucat tot perfilant línies de carreus. La resta és amb esgrafiats repetitius de motius florals sobre un fons estucat de color verd i un fris de rams de flors sota la cornisa.

Consulteu mes dades a :

http://jplananieto.blogspot.com/2016/01/casa-joan-barata.html

La Casa Joan Barata és un edifici protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades : Viquipèdia i Altres

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé