Cal Fisas de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Cal Fisas està en el carrer del Pont cantonada a la plaça de la Constitució de Sant Boi de Llobregat.

Us passo la seva historia:

  • Un altre dels casals que només ha deixat com a referència històrica el seu nom.
  • Construït al segle XVII, segons la pedra de la façana (1633), probablement sobre una base anterior, dada que cal no perdre de vista en les edificacions de l’Alou, ja que aquest és el nucli més antic de la vila. La seva posició davant de l’església és a més a més clarificadora en aquest aspecte.
  • Ha sofert modificacions substancials a l’interior, per convertir-la en edifici de petits habitatges. A la planta baixa del nº2 hi havia una botiga. Les restauracions a l’exterior són paleses en el maó visible en els espais on l’arrebossat s’ha desprès. Conserva però les llindes i les pedres de les obertures i cantonades originals.
Gaspar Coll i Rosell – 1987 / Generalitat de Catalunya

És un imponent casal de planta quadrada construïda a les primeries del segle XVII.

Gaspar Coll i Rosell – 1987 / Generalitat de Catalunya

La seva factura inicial és de pedra arrebossada, amb les obertures i la cantonada (c/ Pont/Plaça de la Constitució) remarcades amb carreus ben escairats i en el cas de la finestra principal de la planta noble amb decoració geomètrica i la data del seu acabament al llindar.

No sembla una casa noble, més aviat la d’algun pagès o burgès enriquit amb el tràfic que representava el ser el carrer del Pont el que tenia accés directe al pont sobre el Llobregat, amb tot el que això representava de moviment i comerç en el seu moment.

No ostenta cap signe extern de refinament i està desproveït del potent ràfec de fusta que llueixen altres edificacions del segle XV al XVII. No obstant la seva presència és imponent i sòlida. La coberta és de teula a quatre vessants amb molt poca pendent.

Cal Fisas és un edifici del municipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Recull de dades: Viquipèdia

Adaptació al Text: Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Casa Alegre de Sagrera de Terrassa – La decoració del interior modernista ( 4ª Part # )

De la casa Alegre de Sagrera de Terrassa, podem destacar la decoració modernista del seu interior, dels que us passo una mostra en imatges:

Text : Ramon Solé

Fotografies: Fidel Rodríguez

Farmàcia Llop de Sabadell

Avui us presento dos articles

La Farmàcia Llop esta situada en el Passeig de la Plaça Major, 58 de Sabadell .

Us passo la seva historia:

  • Situada en l’antic Edifici de Casa Vicenç Ferrer
  • La farmàcia Llop ocupa un part dels baixos de l’antiga casa Vicenç Ferrer.
  • Aquesta casa va ser construïda el 1901 per Juli Batllevell, als baixos de l’edifici es trobava la drogueria “Las Drogas” (actual Deutsche Bank).
  • El 1902 s’enderroca la casa contigua i s’eixampla l’edifici, instal•lant la farmàcia “La Barcelonesa” , que despres seria l’actual farmàcia Llop.
  • La façana de la casa Vicenç Ferrer ha estat parcialment transformada, en les diferents modificacions que s’han realitzat s’han eliminat els balcons i les tribunes.

La decoració de la Farmàcia de la façana s’ha realitzat a partir de treball de fusteria. Dues pilastres flanquegen l’entrada, sustentades per un basament, decorada amb motius geomètrics. La part superior de la pilastra recorda a la composició, molt esquematitzada, d’un capitell. Aquestes pilastres sostenen un ràfec pronunciat que conté el rètol indicador de l’establiment.

La decoració més rica es troba a l’interior i està realitzada també amb fusta i es basa en prestatges, que cobreixen les parets interiors, i el taulell amb un disseny original, on la part central d’aquest la forma el vèrtex de dues línies còncaves. Del centre de cadascuna d’elles surten dues pilastres. Tot aquest parament està ornamentat amb motius vegetals, sota un tractament modernista.

Us passo una informació del diari de Castellar del Vallès, sobre un article de la Farmàcia Llop de Sabadell,  aparegut el febrer de l’any 2019 :

http://blogscat.com/a/diaridecastellardelvalles/de-la-farmacia-barcelonesa-a-la-farmacia-llop-sabadell-valles-occidental-catalunya/

La Farmàcia Llop és una farmàcia catalogada com a monument del municipi de Sabadell  inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Fotografia antiga : Vivancos i Gómez, Maria Antònia – Any 1990 / Generalitat de Catalunya

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Fotografia antiga : Vivancos i Gómez, Maria Antònia – Any 1990 / Generalitat  de Catalunya

Fotografies : Ramon Solé – Arxiu Rasola

 

 

Mercat de Sants de Barcelona

El Mercat de Sants esta situat entre quatre carrers: Carrer de Sant Jordi, 6, carrer de Càceres, 1, carrer de  Daoiz i Velarde, 10 i carrer de Sant Medir, 7 a Barcelona.

El Mercat de Sants, fou projectat per l’arquitecte Pere Falqués i Urpí i inaugurat el 1913.

Com a mercat va aparèixer a meitats segle XIX i va patir diversos trasllats fins a la seva ubicació actual,

era un mercat a cel obert des del carrer Sant Crist a l’actual plaça d’Osca per arribar, finalment, a unes antigues hortes, els terrenys que ocupa actualment.

L’edifici té una planta rectangular que segueix l’alineació del carrer de Sant Jordi i que ocupa tota l’illa, amb una estructura metàl·lica que P. Falqués optà per recobrir exteriorment amb un tancament d’obra vista. L’espai s’estructura en funció de tres naus amb les mateixes dimensions, amb cobertes de teulada inclinades a dues aigües.

L’arquitecte optà per seguir un llenguatge arquitectònic allunyat del modernisme, molt proper a l’emprat per Arnau Calvet en el contemporani mercat de Sarrià, que en certa manera retorna a les construccions realitzades per a l’Exposició Universal de 1888, època de la formació acadèmica de Falqués.

Pel que fa a la decoració en destaca una façana amb tres finestres en forma d’arc sobre les quals s’hi pot veure un mosaic amb l’antic escut de la ciutat de Barcelona. Igualment hi trobem un conjunt de finestres estretes amb peces ceràmiques de color verd.

Us passo aquest enllaç, on és dona a conèixer com es va portar a terme les obres de remodelació del Mercat :

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/content/mercat-de-sants

L’edifici del Mercat de Sants és una obra protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

 

 

Recull de dades : Viquipèdia i Ajuntament de Barcelona

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé