Caserna de Cavalleria de Martorell (Baix Llobregat)

La Caserna de Cavalleria esta situada en el Passeig del Quarter, 9 de Martorell.

Historia:

 • El 8 de gener de 1733 es va firmar la venda perpètua dels terrenys on es va edificar la caserna.
 • Una reial ordre del rei Carles III ordenà la construcció de casernes a les principals poblacions. Per solucionar la problemàtica i abusos de les tropes allotjades a les cases particulars se’n van haver de fer càrrec els Ajuntaments amb aportacions periòdiques recaptades entre els veïns més acabalats.
 • Al 1768 es va dur a terme una campanya de restauració i consolidació de les principals vies de comunicació promoguda pe rei Carles III i s’arreglà el Pont del diable sota les ordres de l’enginyer militar gallec Juan Martín Cermeño (1773) i poc després o simultàniament es van començar les obres de construcció de la caserna obra de l’arquitecte Antoni Saus.
 • Durant la guerra del francès (1808-1814) i el període de guerres civils que va de 1823 a 1873 va ser freqüentment ocupada per tropes.
 • Al 1925 l’Ajuntament va restaurar.
 • Però a l’any 1934 la va vendre a un particular que la va fer enderrocar.
 • Originalment ocupava tota l’illa, les modificacions van anar convertint-la en habitatges i reduint l’espai que ocupava fins que va resta només la part més oriental.
 • L’any 2007 es varen fer unes reformes a la teulada però un any més tard un dels pilars que sostenia la teulada va cedir.

L’edifici actual es una restitució d’una part de l’antiga caserna i acull l’equipament cultural municipal del Centre de Interpretació del Patrimoni Històric.

Edifici de planta quadrada construït el 2008 fent cantonada, de planta rectangular de dues plantes i sotacoberta, amb coberta a quatre vessants.

Façanes arrebossades i amb poques obertures, algunes tapiades i col·locades de manera aleatòria. Les cantonades de les façanes imiten carreus.

Observacions:

La fitxa s’ha omplert amb les dades de la fitxa A1 66 BCIL-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Dídac Pàmies Gual. SPAL

Adaptació del Text al Bloc: Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero

Masia de La Remunta de L’Hospitalet de Llobregat

La masia de La Remunta està en el carrer  Major, 94 de L’Hospitalet de Llobregat .

La Remunta, nom popular – en haver estat inclòs dins dels terrenys de l’antiga caserna de La Remunta- del mas conegut antigament per Ca l’Agustí , Ca n’Angulo i can Fatjó. Altres antics propietaris van ser Nadal, Melic o Guinart.

Història

 • Inicialment fou masia o casa senyorial.
 • Hi ha la data de 1691 a la llinda de la porta del darrere.
 • La documentació més antiga que es conserva és del 1740.
 • El Ministeri de la Guerra la va comprar l’any 1886 a la seva propietària, Mercedes Amat, descendent del Virrei Amat, per la quantitat de 75.000 rals de billó, junt amb el terreny que l’envolta d’una superfície de 8,5 hectàrees.
 • Va ser destinada al cos d’artilleria fins al 1902, en què va passar a Dipòsit de Sementals d’Artilleria.
 • Així es mantingué fins a l’any 1926, data en la qual va passar a dipòsit de Sementals de Cavalleria.
 • El Propietari actual és l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

La masia és de planta basilical amb coberta a dues vessants en el cos central i a una sola al costat esquerre.

El costat dret presenta un terrat.

A la façana principal s’obren tres obertures a la planta baixa i altres tres al primer pis, però la porta principal està situada al centre del primer pis i s’accedeix a ella mitjançant una escala doble.

Totes les obertures, excepte les de la planta baixa, tenen la llinda i els brancals de carreus de pedra vista.

La façana posterior és similar a la principal excepte a nivell de les golfes on s’obre una galeria de cinc arcs de mig punt.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 20210228_122448.jpg

El 1886 es van construir unes instal·lacions annexes destinades a cuidar del bestiar de la caserna: quadres, infermeria veterinària, obrador per a ferrar, etc.

Són edificacions d’una o dues plantes realitzades en maó pintat o arrebossat i cobertes de terrat o de teulada a doble vessant, com al mòdul de magatzem.

Les obertures són d’arc de mig punt o d’arc rebaixat i es troben alguns elements decoratius com pilastres adossades als murs, frontons corbats als terrats, motllures llises a la part superior de les obertures, etc.

Destaca la galeria de les golfes on s’obren dues finestres amb l’ampit motllurat  i el seu rellotge de sol.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 20210228_122428.jpg

La masia de La Remunta és una antiga masia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) protegida com a bé cultural d’interès local.

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text : Ramon Solé

Fotografies : Maria Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel