Rectoria de Cardedeu

La Rectoria esta en el  carrer Lluís Llibre, 25 amb cantonada amb la crta. de Cànoves  a Cardedeu.

La Rectoria es un edifici senzill, per ho antic i amb historia :

 • En el plànol de Cardedeu del 1777 s’ubica fora del que era el nucli urbà en aquell moment.
 • És possible que fos una masia abans de convertir-se en rectoria, però al segle XVIII ja tenia aquest ús.
 • Com d’altres edificis religiosos, va ser confiscada per l’Ajuntament de Cardedeu a l’inici de la Guerra Civil (1936-1939).
 • El novembre de 1936 va ser seu del POUM i el març de 1937 la va ocupar la Creu Roja.
 • Aquestes ocupacions van fer malbé l’edifici en general i el mobiliari en particular.
 • Quan es va acabar la guerra, la Rectoria va ser restituïda a la parròquia i ha mantingut el seu ús fins avui.

La Rectoria, està situada fora del recinte antic de la vila i a un carrer entre mig de l’Església, es una antiga casa de pagès.

Consta de planta baixa, pis i golfa, està coberta a dues vessants amb teula àrab. La façana plana és asimètrica, amb el portal d’arc de mig punt dovellat de grans dovelles.

Al primer pis hi ha un balcó de llinda plana; presenta altres tipus de finestres, una d’elles a la planta baixa, imitant el portal de mig punt dovellat.

A la part nord hi ha una finestra molt vella, amb motllures d’estil gòtic.

La Rectoria està protegida com a bé cultural d’interès local.

 

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Anuncis

Mas Riera Valentí de Cardedeu

Mas Riera Valentí era una obra popular que estava situada en el carrer de Mas Riera Valentí, 2, de Cardedeu. De fet, aquest  Mas originalment estava ubicat en l’actual Plaça Francesc Macià, i va ser enderrocada la masia per donar pas a la construcció de la dita plaça.

Curiosament la façana de Mas Riera Valentí va ser traslladada a la Plaça de Sant Corneli durant la dècada del 1990, davant l’església i prop de la capella de Sant Corneli de Cardedeu.

On trobarem una placa, que ens diu el que li va passar al dissortat Mas Riera Valentí.

Se’n conserva documentació des del segle XII tot i que la façana té portes i finestres pròpies del segle XVII.

Actualment, la part interior i edifici annex, hi ha l’Oficina de Gestió Tributaria de Cardedeu, des de fa un any :

https://www.somvalles.cat/noticia/33209/loficina-de-gestio-tributaria-de-cardedeu-obrira-a-la-placa-sant-corneli

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

 

Ermita de Sant Hilari de Cardedeu

Ermita situada al Mas de Sant Hilari o can Ros, on havia un assentament d’un reducte romà, dins del municipi de Cardedeu.

No és pot precisar  la data del seu origen, per ho hi ha constància escrita de l’existència d’una capella en l’ant 1347, també, a la llinda d’entrada, s’hi llegeix la data de 1795, que indica l’any d’una de les reformes de l’Ermita de Sant Hilari.

Les pintures de l’interior són obra del pintor local Josep Castells i Planas.

Cal destacar que s’hi celebra l’Aplec de Sant Hilari el segon diumenge de gener, congregant molta gent  del Municipi i de la Comarca.

Si voleu saber mes de la masia i l’ermita podeu consultar a :

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cal_Ros_de_Sant_Hilari

Lloc esta envoltat d’arbres destacables, és un lloc molt tranquil la resta de l’any.

I podem anar caminant des de Cànoves, Cardedeu i Corro d’Amunt, entre altres lloc.

Desposa d’una pista d’accés molt ben conservada des dels municipis indicats.

És una bona excursió a peu per poder fer amb tota la família.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

Modernisme : La Torre Montserrat de Cardedeu

La Torre Montserrat , està situada en la avinguda del  Rei en Jaume, 193 amb el carrer Esteve Barangé i carrer Llinars a  Cardedeu.

La Torre Montserrat, també coneguda com a Casa Gual, és una casa modernista d’Eduard Maria Balcells a Cardedeu.

És una edificació aïllada rodejada de jardí; té coberta composta, de teula àrab vidrada de colors verd i ocre dibuixant greques.

A ponent s’aixeca una torre-mirador acabada en formes esglaonades i coronada per una reixa de ferro forjat. Al seu costat, un porxo dóna accés a l’entrada principal de la casa.

Les finestres són un recull de formes i estils: arc ogival, trencat, deprimit, convex, deprimit còncau, etc. Es tanquen amb persianes de llibret mòbil i dibuixos geomètrics.

A la façana sud hi ha una tribuna triangular sostinguda per una columna i coberta per una estructura piramidal, revestida amb mosaics de dibuixos florals multicolors i amb cresteria de forja.

Destaquen també les gàrgoles ornamentals neomedievalistes del primer modernisme i un pou a la zona nord coronat per un treball de forja a la corriola com el de la tanca d’accés, també amb motius florals.

Us passo dades destacades de Torre Montserrat :

 • Es va fer un projecte l’any 1910, anterior a l’existent.
 • Al fer-se la construcció de la torre l’any 1912,es modificà el projecte totalment, és l’únic encàrrec que va tindre Balcells a Cardedeu.
 • Per altra banda la Torre Gual s’insereix en l’època de més activitat constructiva de la vila, anys 1910-1920, quan Cardedeu es transformà definitivament en un lloc d’estiueig.

Per a mes dades i fotografies podeu consultar a :

https://sites.google.com/site/barcelonamodernistaisingular/Home/catalunya—comarques/valls-oriental/cardedeu/casa-ngela-gual-canudes

Us recomano participar en la Ruta del Modernisme per Cardedeu per conèixer les diferents cases i torres que hi ha en aquest municipi.

 

Recull de dades : Ajuntament de Cardedeu i Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Modernisme a Cardedeu, avui : Can Viader

La casa modernista de Can Viader , està situada en Diagonal Fivaller, 26-28 – pl. Marc Viader de Cardedeu.

Es tracta d’un edifici aïllat amb jardí, amb una façana alineada al carrer i formant part d’un recinte major, destinat a habitatge familiar. Està format per dos cossos de planta rectangular, un de planta baixa, una primera planta i golfes amb dues crugies cada cos, perpendiculars a la façana del carrer.

El cos de planta baixa està acabat amb terrat i barana de balustres perimetral. El cos més gran correspon a una planta de tipus basilical, amb tram central sobre aixecat i coberta a dues vessants que en la part posterior de l’ala de llevant es transforma en dos terrats. Compta amb un pas del carrer amb porta metàl·lica i coronament ondulat.

La façana alienada al carrer està formada per dos paraments, el de dues plantes està revestit d’estuc llis amb sòcol de paredat poligonal, emmarcat per dues pilastres i coronat per un entaulament limitat per una cornisa inferior i una cornisa superior que amaga la canal de desguàs de la teulada.

L’entaulament presenta tres ulls de bou el·líptics de ventilació de la coberta, alternats amb esgrafiat.

L’obertura del balcó és d’arc escarser i la llosana d’estructura metàl·lica, recolzada amb cartel·les de ferro i amb rajola ceràmica per sota.

Veiem una petita part de la seva historia :

 • L’actual edificació és molt probablement la reforma d’antigues construccions situades en terrenys del Mas Cavaller, les quals, el 1760, van ser adquirides per Esteve Angalda.
 • En alguns paraments de façana que actualment tenen l’estuc després s’observa l’existència d’una capa d’estuc de color vermell més antiga, probablement provinent de l’edificació que a començaments de segle (1917-1922) va reformar Marc Viader i Bas, segons projecte de l’arquitecte Raspall.
 • D’acord amb testimonis orals de la família, originàriament l’edifici ja estava dividit en dos habitatges, els quals es van reformar per passar a ser cases de renda.
 • Durant molts anys van ser habitatges de lloguer.
 • La Casa Viader forma part de l’obra més interessant de l’etapa noucentista de M.J. Raspall a Cardedeu, en la que hi són presents tant els elements del repertori d’aquest període com d’altres que l’arquitecte utilitza com a invariants del seu estil. Conjuntament amb la tanca del jardí, té també valor des del punt de vista de conformació de la plaça de Marc Viader.

A l’altre costat de l’estació de Cardedeu, hi ha l’antiga Granja Viader d’aquesta població, una mes de les nombroses que tenia el propietari.

Actualment no hi ha bestiar, es dedica mes a temes agraris.

Casa Viader és una obra del municipi de Cardedeu, protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades, Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Església de Santa Maria de Cardedeu

Santa Maria de Cardedeu és una obra del municipi de Cardedeu , situada en la Plaça de l’Església.

Es tracta d’un edifici amb planta d’una sola nau amb vuit capelles laterals, la nau està sostinguda per uns grans contraforts que en l’interior separant les capelles.

L’edifici, llevat del campanar i de la portada, és de paredat. La façana està arrebossada.

La portada, situada a la façana oest és una porta quadrada, flanquejada per dues pilastres que a la part inferior presenten unes bases

i a la superior presenten unes cariàtides en forma de cos de dona, la joventut i la vellesa, que sostenen un arquitrau, amb el fris decorat amb figures d’àngels i l’escut de la vila i la cornisa amb dents de serra.

Aquest primer cos està rematat amb un frontó partit per dos columnes-florons coronats amb boles. Aquest cos està sostingut per dos estípits coronats per uns caps. Al mig hi ha un requadre en relleu que representa l’assumpció de la Mare de Déu.

Aquest segon cos està coronat per un frontó partit, més petit que el del primer cos, amb una cara en relleu damunt la qual hi ha un floró amb bola.

Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill. Al coronament de la teulada, a dues vessants, hi ha un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes.

Us faig una descripció de la seva historia que ha sigut molt intensa a l :

 • El primitiu temple de Santa Maria, romànic, es troba ja citat en documents de l’any 1022.
 • L’església actual es creu que es va començar a edificar els anys 1581-1582.
 • Comes esmenta que l’església fou acabada l’any 1698, tot i que a la parròquia no es conserva cap document de la seva construcció.
 • El campanar, de granit, és de finals del segle XVI. Té dos cossos. El superior, per les campanes, amb cinc buits d’arc apuntat, amb feixos de columnes, i gàrgoles als quatre angles.
 • Les campanes, que són quatre, són de l’any 1947; menys l’anomenada Teresa que es de l’any 1742 (feta a Olot).
 • Al campanar hi ha un rellotge des del 1880.
 • La sagristia fou construïda l’any 1630. La volta és de mig canó.
 • La pila baptismal és del segle XVI.
 • L’orfebreria existent és del segle XIX o moderna. La que hi havia abans va ser robada el 21 de febrer de 1815.
 • Hi ha testimonis documentals de diverses reformes i ampliacions els anys 1604, 1609, 1625, 1657, 1727, 1734, 1737.
 • La portalada té una inscripció que diu “Any 1780”.
 • Després de la guerra dels carlins, es va restaurar, puix havia estat cremada.
 • Es conservava un absis romànic que desaparegué amb la reconstrucció de l’any 1886.
 • El mateix va ocórrer després de la guerra nacional espanyola del 1936-1939.

Totes les capelles són modernes, han estat reconstruïdes després de l’última guerra.

L’Església de Santa Maria està protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades, adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

La Fabrica de Cervesa artesana de Cal Peó de Cardedeu

La Fabrica de Cervesa artesana de Cal Peó, està situada en el carrer del Montseny, 1 de Cardedeu. Aquesta cervesa porta el nom de “Sant Jordi “, s’elabora en l’antic  magatzem de Cal Peó de Cardedeu.

Veieu mes àmpliament l’historia d’aquest Magatzem de cal Peó :

https://www.cervesasantjordi.cat/historia-del-magatzem-de-cal-peo

L’edifici, va ser construït l´any 1910 per Salvador Clavell i Serra, sota la planificació de Manel Joaquim Raspall, arquitecte municipal de diverses poblacions del Vallès Oriental durant el primer quart de segle, època més tardana del modernisme.

El magatzem s´havia destinat, sempre, a  la comercialització de menjar pel bestiar i adobs pel camp, fins l´any 1996 en que es va llogar a l´Ajuntament de Cardedeu com a sala pública polivalent. Durant un període dels anys 30 del segle passat, també es va dedicar a la comercialització de carbó mineral.

En relació la seva estructura destaquen les finestres, típicament modernistes. I son de perfil circular i diferent allargada. Les finestres d’aquesta façana és un dels símbols de Cervesa Sant Jordi.

La fàbrica és un espai totalment ambientat de cultura cervesera per tots aquells apassionats de la cervesa.

A primers de l’any 2014, és feia ressò així la premsa local :

http://www.aravalles.cat/noticia/126367/cardedeu-tindra-la-seva-propia-cervesa-elaborada-a-cal-peo

Ara sols falta, aquí us agrada la cervesa artesana, d’anar a Cardedeu a provar-la ! Axó si, moderadament…

 

( Nota : Aquest Blog, no forma part de l’empresa de cervesa)

Recull de dades, Text i Fotografies : Ramon Solé

 

El Parc de Pompeu Fabra de Cardedeu

El passat dia 10 de desembre us vaig fer un article sobre el Parc de Els Pinetons de Cardedeu, avui serà l’altre de important que disposa el municipi, i que està un front de l’altra separats per la Riera.

Aquest Parc de Pompeu Fabra, està en  l’Avinguda Montells i  l’Avinguda de l’Onze de Setembre.

Des del poble hi ha cartells per anar  els Parcs Municipals de Els Pinetons i Pompeu Fabra.

El parc de Pompeu Fabra compta amb una diversitat d’espècies d’arbres destacables, ja que va ser gràcies a l’aportació de veïns i de diversos vivers del municipi, com avets, alzines, pins, roures , desmais…entre altres.

Disposa, d’una zona per fer pin nic, amb taules i bancs de fusta ( no es pot fer foc),

jocs per a nens, fonts, ponts per passar un petit torrent

i compta amb una pista doble poliesportiva coberta.

Es un lloc ideal on l’escoles portent d’excursió a la tardor i poder veure la petita natura, com diferents tipus de fulles, ocells…

En la Pista poliesportiva, s’apleguen tot tipus d’activitats esportives així com, de lúdiques.

En un angle del Parc hi ha el monument al 11 de setembre.

Bon lloc per passar-hi tant el mati com bona part del dia

i punt de partida d’excursions per les rodalies de Cardedeu.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

La Capella de Sant Corneli i Sant Cebrià de Cardedeu

Al centre de Cardedeu trobareu una de les Capelles més antigues i emblemàtiques, esta situada en la Plaça de Sant Corneli, darrera mateix de l’Església de Santa Maria. 

Per les rodalies veureu, carrers estrets, i dues cases molt antigues amb detalls que us faran sentir que esteu cents d’anys en rere.

 

Aquesta Capella és de petites dimensions, té el seu origen en època pre-romànica, i en conserva la forma de la planta i els basaments dels murs. 

De fet, la Capella esta formada per una planta d’una nau, orientada a ponent, amb una interessant finestra a la testera.

Té el portal d’arc de punt fet amb dovelles petites, però sembla que abans hi havia un portal de llinda plana, del que en queden pocs detalls.

Detall en una casa propera

La seva petita i senzilla historia :

 • Des del segle XII existia una confraria que tenia seu a la capella; segons consta la primera donació de terres pels beneficiats de la confraria és de 1138.
 • Des del 1409 va dependre del Monestir de monges de Montalegre.
 • A principis del segle XIX s’hi feien els consells municipals.
 • L’any 1870 va ser desamortitzada i va passar a ser propietat municipal.
 • Tot i així, el culte es va conservar fins el 1920, quan va ser abandonada per les monges.
 • Des de llavors, les funcions de la capella han estat moltes,una d’elles i curiosa, com la de presó preventiva fins que l’any 1950.
 • Poc desprès, va tornar al culte el 16-9-1954.
 • Mes tard, en el 1971 va servir com local de l’Agrupació Coral Cardedeuenca, que la va restaurar, lloc on assajava l’entitat coral.
 • El 1992, la capella va ser aïllada de construccions antigues que estaven adossades als murs laterals i es va convertir en el centre d’una nova plaça.
 • Actualment la capella és un espai dedicat a exposicions d’art contemporani i altres de temàtica local.

 

Aquesta Capella està dedicada a Sant Corneli i Sant Cebrià, i protegida com a bé cultural d’interès local.

 

 

Recull de dades, Text i Fotografies : Ramon Solé

El parc els Pinetons de Cardedeu

El parc els Pinetons és una gran zona verda molt emblemàtica i cèntrica de Cardedeu, que acull cada dia molta gent que hi passeja o fa estada curta i te molts pins pinyoners i altres arbres en tota la seva extensió.

Situat entre el carrer Santiago Rusinyol , Passeig del Pinetons, Passeig de la Riera i Passeig Pau Casals.

Va ser dissenyat per l’arquitecte Manuel Raspall el 1930, i té com a característica principal, un gran nombre de pins i petites  estàtues.

Amb una destaca zona de jocs per infants.

Amb un conte inclòs :

L’any 2013, amb l’enderrocar de l’antiga piscina dels Pinetons, es va guanyar un gran espai com a parc públic integrat al parc existent.

La piscina del parc dels Pinetons havia de desaparèixer pel seu estat.

D’altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ha qualificat la zona dels Pinetons com a zona verda, i per tant,  no s’hi poden fer noves edificacions.

A principis d’aquest any, per part de l’Ajuntament,  en els Pinetons es va condicionar l’esplanada on hi havia l’antiga piscina municipal per convertir-la en un espai per fer hi activitats, envoltat de nou d’arbrat jove i zones entapissades.

En total es van plantar 88 arbres, es va donar  l’estabilitat els talussos de la riera, al seu pas pel parc amb tècniques d’enginyeria biològica.

L’Altre costat de la Riera, hi ha el Parc de Pompeu Fabra, amb un nombrós arbrat divers i l’esportiu, que ja ens ocuparem en un altre article.

Cal dir que a l’Agost en el Parc dels Pinetons i rodalies, és celebra la Festa Major de Cardedeu, així com, diversos actes públics durant l’any.

 

Recull de dades, Text i Fotografies : Ramon Solé