Torre Serra-Xaus de Sant Joan Despí

Avui us presento dos articles

Torre Serra-Xaus esta situada en el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, 29 de Sant Joan Despí .

Fotografia : Montserrat Duran -Generalitat de Catalunya

La casa va ser projectada l’any 1921 com a habitatge unifamiliar, però al cap dels anys va ser convertida en dos habitatges separats. A diferència de la Torre de la Creu o de Can Negre, on dominen els volums cilíndrics i la línia corba, aquí hi ha predomini absolut de la volumetria cúbica, en una gran estructura de cossos regulars juxtaposats.

Fotografia : Montserrat Duran -Generalitat de Catalunya

On això es fa més evident és en la tribuna cúbica que conforma un vèrtex asimètric. La decoració es limita a lleugeres sanefes blaves sobre l’estucat blanc. És un edifici singular situat al centre del poble, que en l’actualitat és de propietat privada.

És una casa de planta baixa i diferents nivells de pisos. Planta irregular. Fa mitgera amb la casa contigua. La resta queda lliure i voltada per jardí. Casa formada per dos habitatges, al primer amb entrada per la planta baixa sota la tribuna i l’altre mitjançant una escala.

Destaca el cub suportat per dues columnes i que queda fent de vèrtex entre els dos carrers. Destaquen els esgrafiats amb blauet sobre temes florals fent sanefa d’una banda i uns ànecs (fent parella i mirant-se de front), d’altra.

Casa Serra Xaus és un edifici de Sant Joan Despí de l’arquitecte Josep Maria Jujol inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades : Viquipèdia

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Fotografies antigues : Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.