L’Antiga masia de Can Carrencà de Canovelles

L’Antiga masia de Can Carrencà, està situada al costat de la carretera  a Caldes des de Canovelles, a l’altre costat de la barriada que porta  el mateix nom.

Antigament s’arribava a l’antiga casa de pagès pet un camí  propi de Can Carrencà, on ara hi ha un Parc i la seva font.

També, es va conèixer com la Torre de les Àguiles, perquè a l’entrada de la carretera de Caldes hi havia dues grans àguiles metàl·liques.

Realment de la masia queda poc, va tindre una gran remodelació estructural, convertint-se en una edifici que ens recorda a una fortificació, en cada cantonada te una garita de guaita, i una torra en la seva cara de davant.

Tenia molta terra de conreu, que encara queda en part en el seus voltants, sense ser cultivada.

 

Actualment, aquesta casa està tancada , les portes i finestres segellades per evitar que es converteixi en un edifici “Okupa”, per tant, no està habitada.

 

Recull de dades gràcies a l’Ajuntament de Canovelles i propi

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

El Celler de la Masia de Can Carrencà de Martorelles

La masia de Can Carrencà, esta situat a l’entrada de Martorelles(a l’esquerra), per la BV- 5006 o Avinguda d’en Piera, carrer de can Carrencà de Martorelles, a prop de la carretera de Sant Adrià a la Roca.

Dins de la gran propietat disposava de molta terra de camp agrícola on destacava la vinya.

Per aquest motiu, en la mateixa finca hi havia el Celler, per l’elaboració de vi.

El Celler, a principis del segle XXI estava molt malmès, l’Ajuntament de Martorelles va portar a terme la remodelació entre els anys 2010 al  2012.

La reconversió del Celler s’emmarcava en un projecte integral de reforma de l’espai de can Carrencà.

Es va transformar en una sala polivalent amb una capacitat d’entre 120 i 250 persones, per acollir espectacles de petit format i exposicions temporals, a més d’una mostra museogràfica permanent sobre la tradició vitivinícola de Martorelles.

Poprta d’entrada del raïm

Can Carrencà està inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

 

Recull de dades gràcies a l’Ajuntament de Martorelles, Viquipèdia i Altres.

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Masia de Can Carrencà de Martorelles

La masia de Can Carrencà, esta situat a l’entrada de Martorelles(a l’esquerra), per la BV- 5006 o Avinguda d’en Piera, carrer de can Carrencà de Martorelles, a prop de la carretera de Sant Adrià a la Roca.

Us passo la seva historia :

  • L’única data que hi apareix, a la llinda del balcó lateral, és de 1667, any en què es va fer la reforma que deixà la casa tal com la veiem actualment.
  • No obstant la documentació situa la família Carrencà al municipi ja al Segle XII, es tracta d’un document en que el rei Jaume I agraeix al propietari del mas la seva participació en la conquesta de l’illa de Mallorca.
  • L’ermita, consagrada a Sant Domènec, fou construïda a mitjan segle XVIII.
  • Diferents generacions de la família es succeïren en la propietat de la finca, transmetent-la en més d’una ocasió per via matrilineal, fins que a mitjan segle XIX, els darrers hereus, hagueren de malvendre llurs propietats.
  • La casa es dividí en dos, i anys més tard es tornà a unificar.
  • Durant la guerra civil Espanyola fou expropiada, i diferents foren les personalitats que hi feren estada abans d’exiliar-se, tot fugint de Barcelona.
  • A la dècada dels anys 80 del segle XX, els darrers propietaris la cediren al municipi, a canvi de poder urbanitzar uns terrenys propers.
  • Un dels propietaris més remarcables fou Jaume Bosquets i Carrencà, germà del Coronel de Miquelets Francesc Bosquets i Mitjans, que durant la guerra de successió ocultà en aquesta casa els fills del seu germà dels exèrcits Borbònics.

Can Carrencà és una masia de teulada de dues aigües i amb carener perpendicular a la façana. Té dos annexes laterals de planta rectangular.

El cos central és dividit en tres pisos i presenta una distribució simètrica respecte a l’eix que ve marcat pel carener.

La porta central d’accés és adovellada.

Excepte dos balcons del cos central i un del lateral dret, totes les finestres han estar retocades a principis del segle XX.

Les parets es presenten arrebossades i hi destaca el rellotge pintat.

Hi ha un passadís amb estructura de pont que connecta directament amb la capella.

Dels elements decoratius en destaquen les rajoles de ceràmica catalana, amb mostra de nombrosos oficis.

El rellotge de sol. I els panys de la porta principal i de la capella,

en els que s’hi pot veure l’àguila bicèfala (símbol de la família Hasburg) fet que mostra que la família Carrencà fou partidària d’aquesta família durant la guerra de successió a la corona Espanyola.

La Torre correspon al pou de la masia de Can Carrencà , al qual s’hi accedeix per una porta d’arc de mig punt. Correspon a un tipus constructiu endegat a finals del segle XIX.

Actualment, és la seu on están ubicats : l’Associació cultural juvenil “Los Verdes”,  el Casal d’Avis, la Unión Cultural Andaluza, Asociación Las Balas Rojas, Carrancà-Rock – Associació de Músics de Martorelles.

Can Carrencà està inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

 

Recull de dades gràcies a l’Ajuntament de Martorelles, Viquipèdia i Altres.

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé