Caserna de Cavalleria de Martorell (Baix Llobregat)

La Caserna de Cavalleria esta situada en el Passeig del Quarter, 9 de Martorell.

Historia:

  • El 8 de gener de 1733 es va firmar la venda perpètua dels terrenys on es va edificar la caserna.
  • Una reial ordre del rei Carles III ordenà la construcció de casernes a les principals poblacions. Per solucionar la problemàtica i abusos de les tropes allotjades a les cases particulars se’n van haver de fer càrrec els Ajuntaments amb aportacions periòdiques recaptades entre els veïns més acabalats.
  • Al 1768 es va dur a terme una campanya de restauració i consolidació de les principals vies de comunicació promoguda pe rei Carles III i s’arreglà el Pont del diable sota les ordres de l’enginyer militar gallec Juan Martín Cermeño (1773) i poc després o simultàniament es van començar les obres de construcció de la caserna obra de l’arquitecte Antoni Saus.
  • Durant la guerra del francès (1808-1814) i el període de guerres civils que va de 1823 a 1873 va ser freqüentment ocupada per tropes.
  • Al 1925 l’Ajuntament va restaurar.
  • Però a l’any 1934 la va vendre a un particular que la va fer enderrocar.
  • Originalment ocupava tota l’illa, les modificacions van anar convertint-la en habitatges i reduint l’espai que ocupava fins que va resta només la part més oriental.
  • L’any 2007 es varen fer unes reformes a la teulada però un any més tard un dels pilars que sostenia la teulada va cedir.

L’edifici actual es una restitució d’una part de l’antiga caserna i acull l’equipament cultural municipal del Centre de Interpretació del Patrimoni Històric.

Edifici de planta quadrada construït el 2008 fent cantonada, de planta rectangular de dues plantes i sotacoberta, amb coberta a quatre vessants.

Façanes arrebossades i amb poques obertures, algunes tapiades i col·locades de manera aleatòria. Les cantonades de les façanes imiten carreus.

Observacions:

La fitxa s’ha omplert amb les dades de la fitxa A1 66 BCIL-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Recull de dades: Mapes de Patrimoni Cultural – Diba.

Autor de la fitxa: Dídac Pàmies Gual. SPAL

Adaptació del Text al Bloc: Ramon Solé

Fotografies: Mª Àngels Garcia – Carpintero