Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana

L’Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana, esta situada en la Plaça de l’Església, en el barri de la Sagrera,

donat que el poble esta desaminat, hi ha moltes urbanitzacions dins del Municipi.

Us passo dades històriques història d’aquesta Església :

 • La primera documentació que s’ha trobat de la parròquia és de l’any 932.
 • L’any 1059 era una de les parròquies que formaven part de la baronia de Montbui. (tenim de pensar que sols hi havia en aquells moments masies i els seus camps).
 • En un testament del 26 de juny de 1114 –transcrit 1124 a l’arxiu de Santa Anna– Pere Gibert fa una donació a l’església de Santa Eulàlia de Manzana.
 • Indica segons la data del 1568 de la portada deuria haver estat reedificada, conservant la seva estructura romànica.
 • El 1626 es demana reparar la volta de l’altar major.
 • És possible que part de la decoració interior, que quasi no es conserva, sigui del segle XVIII, com ho indica la data del presbiteri de l’any 1727.
 • El 1737 es demana blanquejar les parets interiors.
 • Es va reedificar l’any 1880, aprofitant la portada del segle XVII, trossos de mur i dues claus de volta. (Sembla que era una església petita i es va ampliar molt.)

En conjunt, es una Església destacable, situada en la part alta del poble, on sembla que els temps allí no hagi passat…,

cal mirar el campanar alt i senyorial

i el rellotge de sol

i tamé te un relotge gran a la torre.

L’Església parroquial de Santa Eulàlia de Ronçana, està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades històriques, adaptació al text i Fotografies : Ramon Solé

Església parroquial de Sant Julià de Lliçà d’Amunt

L’Església de Sant Julià de Lliçà d’Amunt, està situada en el carrer de Costa de Can Puig, s/n. punt elevat sobre la població de Lliça d’Amunt.

Aquesta església s’esmenta com a tal l’any 1014 i fou integrada a la Baronia de Montbui l’any 1059.

És d’origen romànic, comprovable no solament per ésser citada en documents sinó per les restes clares de romànic, fins i tot, es podria dir,

de preromànic per les finestres de l’absis decorades exteriorment amb elements de corda i de característiques pròpies del segle X.

En un principi, segurament era més petita que ara, una sola nau de dos trams i l’absis, tant sols.

Al primers del segle XV, es va fer una primera reforma consistent a dotar-la de dues naus laterals.

Durant  segle següent es va fer una nova ampliació clarament renaixentista, sobretot visible en la porta, se li va afegir un tram als peus, aleshores devia desaparèixer la portalada romànica, i el campanar.

Un segle més tard es va ampliar pel cantó de migdia, i finalment el 1946 es va allargar notablement, desplaçant l’absis a llevant, tot aprofitant els elements antics, i construint al costat sud la sagristia.

Us passo la seva historia :

 • La parròquia de Sant Julià de Lliçà d’Amunt s’esmenta com a tal l’any 1014
 • Fou integrada a la Baronia de Montbui l’any 1059.
 • Inicialment, depenia del vescomte de Barcelona, després va passar a dependre del bisbe de Barcelona.
 • A mitjan segle XII, la cedí al monestir de Sant Miquel del Fai.
 • Va exercir el dret de presentació fins al segle XVIII.

 

Front de L’Església de Sant Julià, disposa d’un jardí molt agradable d’estar.

 

Recull de dades, adaptació al text i Fotografies : Ramon Solé

La Masia – Fortificada de Can Puig de Lliçà d’Amunt

Can Puig és una masia fortificada, situada en el carrer Costa de can Puig, barri de la Sagrera, de Lliçà d’Amunt, està formada per un conjunt d’edificacions, envoltada per murs a la banda sud, que li donen un caire fortificat.

L’edifici més peculiar de tots els conservats és el que està situat davant la masia mirant cap a l’església, adaptat al desnivell del turó.

La seva situació en un punt estratègic, dalt d’un turó al costat de l’església, i els murs defensius que envolten la casa, fan pensar que el casal podria haver estat bastit sobre una primitiva construcció de defensa.

Es tracta d’una construcció annexa utilitzada com a pallissa, quadres, corts i galliner, però que en un temps havia tingut finalitats defensives, ja que en tot el perímetre dels murs encara es poden veure les espitlleres. Aquest annex, que és de planta irregular, en l’angle que mira al sud-oest, té una mena de torre amb planta amb tendència a ser circular. La coberta és d’una vessant sobre bigues de fusta, i els murs de tot el conjunt són de paredat de còdols, molt ben disposat en la part inferior.

Us passo la seva Història :

 • Les primeres notícies de la masia daten de 1197.
 • Se sap que va ser reformada el any 1667
 • Durant l’època moderna els Puig van continuar ocupant càrrecs de govern en el si de la baronia de Montbui, fins i tot van obtenir càrrecs de poder reial, com fos el cas de Pau Puig, que va ser nomenat col•lector de l’impost de l’Excusado de Lliçà d’Amunt l’any 1771.
 • I novament reformes de consolidació a l’any 1943.

Els propietaris de Can Puig van formar un patrimoni notable que es va transmetre des dels seus orígens amb la intenció de garantir-ne la seva integritat i la seva continuïtat al llarg del temps. L’economia familiar va passar per diversos moments, però amb un patrimoni tan notable, fins i tot les etapes més crítiques de la història rural catalana es van poder superar, tot i que recorrent a alguna forma d’endeutament com eren els censals morts –una forma de crèdit-.

Can Puig està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

 

Recull de dades, adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé