La Seu d’Ègara (Terrassa)

Avui us presento dos articles

La Seu d’Ègara. Església de St. Pere.

El primer cristianisme, que va néixer episcopal i conciliar, va créixer sota l’emperador, pontífex màxim. Els bisbes reforçaven el poder local i viceversa, tot i que també tenien conflictes. El papat romà no prengué força fins el segle XI, però des dels primers segles ja donava les seves disposicions als bisbes.

Ègara era Seu episcopal des de 450. Al 614 es va celebrar un concili, però ja no en tenim gaires notícies més degut a les diferents invasions i a la pèrdua de documentació. Cal dir que encara hi ha molts documents per treure a la llum.

El que se sap d’Ègara i del conjunt monumental de les seves esglésies romàniques: St. Pere, St. Miquel i Sta. Maria és poc però està prou estudiat donat que s’han fet excavacions i que s’ha contrastat amb la documentació.

Aquesta triada d’advocacions és freqüent en les diòcesis de nova creació, com va ser la de Vic i la d’Urgell. Els sants als que s’encomanen les esglésies ens donen una valuosa informació històrica i cultural.

St. Pere era l’advocació que es donava a les antigues vil·les romanes, refugis de caminants, que posteriorment serien els primers “masos”, refugis comtals o episcopals. St. Pere és l’església més antiga del conjunt monumental.

St. Miquel era una figura molt apreciada pels francs, protectora en la mort. Si St. Pere remet als romans, St. Miquel ho fa a la presència dels gots.

Seu d’Ègara. Església de St. Miquel. Santa Maria al fons.

Sta. Maria devia ser l’església baptismal, tot i que hi hagi una pica baptismal actualment a St. Miquel.

L’antiga catedral d’Ègara, derruïda per les invasions i l’abandó, es va refer al segle XII, serà  l’actual Sta. Maria. Sta. Maria és una advocació que, amb el pas del temps, va prenent més força que la dels primers sants, màrtirs i pares de l’església, especialment a partir del segle XII. És la que escollien els prelats, preocupats per la castedat que se’ls imposava. La nova església de Sta. Maria de Terrassa quedaria, llavors, sota una canònica agustina[1].

Seu d’Ègara. Església de Santa Maria.

Durant el domini franc, Narbona intenta reemplaçar l’antiga litúrgia hispana o visigoda per la romana. El bisbe franc de Barcelona, Frodoí, va emetre diferents queixes a l’assemblea d’Attigny (874). Entre d’altres, va denunciar al prevere Tirs, a Barcelona i a un altre prevere, sota l’auspici de Baió (roig, castany), un magnat hispà-got, a Terrassa, que batejaven i exercien el seu ministeri de manera independent, sense seguir les directrius del bisbe.

El concili de Troyes (878) confirmà a l’església de Barcelona bens de diferents procedències, la majoria es situaven a la falda meridional del Montseny que havien estat en mans de gots que havien aprissionat terra comptant amb cartes de privilegis dels reis francs. Al concili s’enfortí la figura del Comte Guifré el Pilós, tot i que els seus descendents s’aniran deslligant de l’imperi franc. En aquests segles el bisbat de Barcelona va prenent rellevància assumint el d’Ègara. El poder de l’església local i el Comtal miren cap a Roma en els seus intents per deslliurar-se de Narbona.

Sovint aquests primers gots hispans o locals han estat considerats fraudulents, però les seves queixes són dignes de tenir-les en consideració, donat que el poder més gran les va eludir i han passat a la història desprestigiats i obviats.

Un altre tema recurrent a les altres entrades d’aquest blog és la relació amb l’aigua d’aquests primers assentaments que, lògicament, buscaven la proximitat del aigua pels seus conreus, d’ordi, principalment. El conjunt monumental de les esglésies de St. Pere s’establí a la confluència de dos torrents: Vallparadís i Monner, actualment un lloc històric molt ben cuidat per l’Ajuntament de Terrassa.

Vallparadís, un lloc agradable per passejar. Font natural.

El terme de “Castell de Terrassa” el trobem citat als inicis del segle X en diverses ocasions. Una d’elles és al 920 quan Adalà i Sentemir, germans, venen al bisbe de Barcelona Teuderic (904-932) per dos sous, terra a Palofret o Palau Fracto (trencat, derruït) al castell de Terrassa. En 939 Ermenir i el seu germà Sendred amb la seva dona Transgóncia, nebots del bisbe Teuderic, que era procedent de Vic, permuten amb el bisbe Guilarà (937-959) tot el que el seu oncle havia comprat a Barcelona per la meitat que va llegar a la Seu de Barcelona i que era Cabrera[2] (Osona)[3].

Per una altra banda, la riera de les Arenes, nom que remet a l’època romana, neix a la serra de St. Llorenç de Munt, a Mura, fa aiguabarreig amb el torrent de la Font de la Riba a Matadepera i amb el de Palau a les Fonts de Terrassa, on forma la riera de Rubí que va a parar al Llobregat.

Riera de Mura.

A vegades l’únic que podem treure, fixant-nos en els documents de dret alt-medievals (compra-vendes, donacions, establiments o testaments), són aquests noms geogràfics que remeten a topònims. Alguns apareixen també a d’altres zones com el de “Banyeres” altres encara perduren a la zona, com els de “Can Palet” o “Boades”[4].

El terme Palau, amb diverses variacions, és força freqüent. Segons els historiadors Joan Soler i Vicenç Ruiz, faria referència, en aquesta època, a espais agrícoles prop de les aigües i dels camins públics, amb algun tipus d’edificació on es guardarien les eines i es recollia la fiscalitat. Aquest terme, originàriament, ens parla de comunitats andalusins que ensenyarien noves tècniques de conreu als natius introduint nous cultius a les hortes que donarien varietat als cereals i vinya. El Palau Fracto, sota les esglésies de St, Pere, és un exemple ja que es pot associar “amb les hortes de Basca, el Palacium amb el sistema irrigat que el connecta amb l’Alcuba (nom d’origen andalusí) i el Palazol amb una font, arbres i un veguer al seu voltant” [5].

Anella verda de Terrassa on trobem zones boscoses i llocs amb petits horts.

Tenim, per tant, de tot el que hem recollit, els diferents orígens que configuren un territori: romans, gots (d’origen franc o germànic) i musulmans, tan oblidats.

Per últim volem parlar del sistema de complantació que seguí al de l’aprisió i donarà pas al feudalisme. A la segona meitat del segle X veiem grups de persones –potser familiars, potser veïns- venent o intercanviant terres amb monestirs i esglésies, per a fer obres de millora o per adaptar-se a les noves exigències dels poders econòmics que buscaven acumular rendes, el que només es podia fer amb cultius com el cereal de secà i el de la vinya. El que al segle X és encara una relació de socis, aviat passarà a la de sotmesos i senyors.

St. Llorenç de Munt

En 964 un tal Comparat amb la seva esposa Orúcia, juntament amb els esposos Servodei i Mayer, donen a l’església de St. Miquel de Barcelona cases i terres situades a Garrosa (St. Vicenç dels Horts), junt al riu Torrelles, prop del Llobregat, amb la condició de quedar-se en règim d’usdefruit pagant la tasca corresponent. En 993 els marmessors de Comparat “Bonuç”, Agelbertus i la seva dona Sicards, donen a la mateixa església de St. Miquel un alou que Comparat tenia en Banyeres, a Terrassa a condició que es quedin la seva germana Ermisinda i el seu espòs Constantí en règim d’usdefruit[6].

Potser no és el mateix Comparat, tot i que bé podria ser-ho. La única relació clara és la de l’església de St. Miquel de Barcelona que, durant bona part del segle X, rep més donacions que la Seu de Barcelona, que finalment s’annexionarà St. Miquel; però també sabem que la diversificació de terres era una pràctica comú entre les famílies de pagesos que podien així ajudar-se quan venien maldades, fins entrat el segle X en que els senyors (monestirs, bisbat, nobles i senyors) van concentrant els seus dominis[7] i aquests primers veïns i treballadors de la terra es van veient obligats a vendre les seves propietats quedant sota el seu domini.

Respecte de les dones soles podem parlar d’Adaleva “que vocant Rossa”  que en 947 ven diverses propietats heretades “in termino kastrum Terracia” al lloc de Midiano o Meià. En aquest document de St. Llorenç de Munt Adaleva anomena les diverses procedències de la herència, de la mateixa manera que anomena el seu actual veïnatge. Aquesta és una constant en documents emesos per dones soles, no es descuiden dels noms dels que han estat o són propers. Més endavant, a la primera part del segle XI,  Adaleda es anomenada en nombroses afrontacions de terreny. En cap cas és ella la actuant, per la qual cosa podria ser l’Adaleva que és recordada de la mateixa manera que es recorda l’Amalvígia a Banyols. El que és interessant és el canvi de conreus. Si l’Adaleva de finals del segle X parlava de terres amb “pomíferos et glandíferos” (arbres fruitals i altres productors de glans, com alzines), és a dir de peces de conreu prop dels torrents, on el treball és més fàcil pel llim de la terra, i prop de zones més boscoses, l’Adaleda del segle XI apareix anomenada en relació a “les vinyes d’Adaleda”, conreus que els feudals (entre ells, monestirs i esglésies) cobejaven per que permetien l’acumulació i el comerç.

La Mola i el monestir de St. Llorenç de Munt. Postal antiga.

Per acabar amb una altra dona sola, citarem a Emma que al 1024 deixa al seu nebot, Amat, un alou a Palau Fracto, al lloc de Midiano o Meià, que era sota la titularitat del monestir de Sant Benet del Bages. També dóna al monestir de Sant Cugat a condició de ser enterrada amb la seva mare, Amaltrud, de qui parlarem a una altre entrada.

Autora : Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel, l’H, 29-juliol-2020

Als meus amics de Terrassa.

Fotografies de Ramon Solé

———————————————————————————————————

[1] Bada, Joan (2005). Història del Cristianisme a Catalunya. Barcelona: Eumo i Pagés.

Pladevall, Antoni (2007) Història de l’església de Catalunya. Barcelona: Claret.

[2] Cabrera està situat a Collsacabra entre Osona, la Garrotxa i la Selva.

[3] Feliu i Montfort, Gaspar (1971).El dominio territorial de la sede de Barcelona: 800-1010. Tesis. UB. Vol. II, docs. 6 I 12.

[4] En 1003, Imulo, femina, ven al prevere Guilarà terra situada a “Boades de Guerald” que, segons les afrontacions, estaria sota Ègara. Al seu testament de 1032 el prevere Guilarà deixarà el seu alou a la seva fidel Bonadona i el seu fill Sendred.

[5] Soler, J. i Ruiz, V. “Els palaus de Terrassa, estudi de la presència musulmana al terme de Terrassa a través de la toponímia” (en línea), 1999, p. 39. Núm. 14, p. 38-51, https://www.raco.cat/index.php/Terme/article/view/40693 [Consulta: 27-07-2020].

[6] Feliu i Montfort, Gaspar (1971), o.c. Vol. II, docs. 34 i 109.

[7] Ruíz i Gómez, Vicenç (2010) “Ad bene laborandum”. Del treball pagès a la renda feudal (Terrassa, segles X-XII). Terme 25. 2010, Núm. 25, p. 151-78, https://www.raco.cat/index.php/Terme/article/view/218953 [Consulta: 27-07-2020].

La Torre de Premia de Dalt

Avui us presento dos articles

Aquesta impressionant Torre cilíndrica està situada dins d’una finca particular en el carrer de Joaquim Costa a prop  de Ronda Mistral de Premia de Dalt, molt a prop dels límits amb Vilassar de Mar.

Al voler transmetre quina finalitat tenia, la gent de les rodalies no m’ha pogut orientar, mes aviat desorientar-me…

Algú m’ha dit, que era torre de guaita, altres de defensa i fins i tot, la possibilitat que fora un colomar…

Podem observar sols hi ha obertures o finestres en la part superior de la Torre.

Esta al vell mig d’una urbanització, cosa que fa que no hi hagin restes antigues en la zona.

Si teniu informació al respecta, us agrairia que me la poguéssiu facilitar per donar-ho a conèixer, gràcies.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

Poema : Arrels del Delta

Avui us presento dos articles 

Antiga cantera en Montjuïc – Fotografia : Ramon Solé

Mariners de la Mediterrània,

picapedrers de Montjuïc,

estibadors portuaris,

unes passes terra endins.

Soldats de tantes guerres,

fills de mares plorant.

Entre mig del fred i el fang,

unes pedres fan recer.

Pescaires del Delta,

barquers i aiguaders

apuntalant terra ferma

per pastors i masovers.

Vesprada al Delta del Llobregat – Fotografia : Tito Garcia

A la vora del foc, el pagès

arrecerat, sent el vent,

presagi de males riuades,

ja repiquen les campanes.

Campanes de festa i dol,

veus d’ànimes en pena

que demanen un record.

L’ermitana, fila llana,

farà un matalàs

pel seu bressolet,

mentre ja el barri

s’omple d’obrers.

Ermita de Bellvitge – Fotografia : Ramon Solé

Extret del llibre : Amatxus – Historia de un reencuentro. Amalvígia. Dona valenta que lluita.

Autora del Poema : Maria Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel –  Any : 2017

Edifici de La Casa de la Vila de Vilassar de Dalt

Avui us presento dos articles

L’Edifici de La Casa de la Vila esta situat en la Plaça de la Vila de Vilassar de Dalt.

La Casa de la Vila, es va construir en l’any 1884 a partir d’un projecte de Josep Oriol Mestres i Esplugues.

És un edifici monumental que destaca per la porxada d’entrada, la balconada i el rellotge situat al coronament de la façana.

És de façana asimètrica, planta baixa, pis i golfes, el cos principal destaca per la porxada de l’entrada, que suporta una balconada amb balustrada, flanquejada per sengles fanals de ferro forjat.

En el coronament, per sobre d’una cornisa amb mènsules, es pot veure un rellotge. Totes les obertures són en arc.

Us passo informació de Vilassar de Dalt :

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilassar_de_Dalt

 

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Centro de Visitantes “Molino de Molemocho” del Parque Natural de Daimiel

Avui us presento dos articles

El Centro de Visitantes “Molino de Molemocho”, està situado a la entrada del Parque Nacional, en la calle las Tablas, 8, a Daimiel, Ciudad Real.

Es un antiguo molino hidráulico, como tantos otros que en su día sirvieron, aprovechando el abundante caudal de agua, para moler el grano.

Se accede al molino mediante un agradable paseo de unos 400 metros de longitud, por un sendero entarimado cuyo inicio lo tiene en el aparcamiento habilitado para tal fin.

Este molino es mencionado en las Relaciones Topográficas de Felipe II, en el año 1575.

El Molino de Molemocho ha sido restaurado recientemente,

y en su interior nos ofrece una exposición etnográfica de los diferentes elementos hidráulicos que formaban parte de las instalaciones propias de un molino.

La maquinaria del molino, en perfecto estado, se pone en funcionamiento, y mediante unas cristaleras situadas en el suelo, podemos observar el movimiento de estos antiguos sistemas hidráulicos.

Unos paneles interpretativos de la interrelación entre el hombre y el medio nos muestran los diferentes yacimientos encontrados en el Parque Nacional, así como los lugares que ocupaban los molinos y la trayectoria de los ríos Guadiana y Gigüela.

Calendario de Apertura:

Horario: De 10.00-20.00 (verano) y 8.30-18.30 (invierno).

 

Recull de dades : Centro de Visitantes “Molino de Molemocho” i altres.

Adaptació del Text : Ramon Solé – Imatge : Google

Fotografies cedides per Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel

 

Fem ull a fora de Catalunya : Visita al Castell de Sádaba del municipi de Sádaba

Avui us presento dos articles

El castell de Sádaba es troba sobre una petita muntanya  en la localitat de Sádaba, en la comarca de Cinco Villas, a 90 kilòmetres al nord de Zaragoza i pràcticament fa límit  amb la comunitat autònoma de Navarra.

El castell s’eleva uns quinze metres sobre l’antiga vila que estava en un principi a seus peus, però en el segle XV es va traslladar a l’altra vora del riu Arba.

Probablement Sancho III de Navarra va fer construir el castell durant el seu domini de Sádaba sobre l’any1223.

Per a mes informació podeu consultar a :

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_S%C3%A1daba

Va ser restaurat en varies ocasions durant els anys 1987-1989 i 1998-1999, pel Govern d’Aragó, intervencions per la consolidació dels murs, torres i ciments del castell.

Aquest castell és visitable.

 

Recull de dades : Viquipèdia i Altres

Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé – Arxiu Rasola

Camí de les Roquetes i El mirador del Drac a Vilallonga del Ter

Avui us presento dos articles

Antigament, el camí de les Roquetes es feia servir per anar a les diferents feixes a on, hi havia molts horts.

Avui en dia, encara se’n conreen alguns, però pocs.

Aquest camí s’eleva turó amunt fins arribar al punt on hi ha situat el Drac.

Durant el recorregut també hi trobareu tot un seguit d’estàtues de metall.

Totes formen part de la llegenda que podreu seguir mentre aneu fent el camí.

La figura del Drac i les altres estàtues de metall han estat creades per en Pere Sau Moret, veí del municipi.

La llegenda per en Josep Miró Ballabriga. Us passo l’enllaç on podre conèixer la llegenda :

http://www.vilallongadeter.cat/media/sites/184/Llegenda-El-Drac-dEl-Quer.pdf

El Drac ofereix un espectacle de so i llum dues vegades al dia, al migdia i a la nit.

Durant els mesos d’estiu, surt a les 14 h. i a les 22 h. I en els mesos d’hivern, a les 13 h. i a les 21 h.

 

Recull del Text : Ajuntament de Vilallonga del Ter i Altres

Adaptació al Text : Ramon Solé – Fotografies : Dora Salvador

Molí de Brotons i el Salt de la Tosca de Castellcir : el passat i el present…

El Molí de Brotons, fou un molí situat en el terme municipal de Castellcir, a la comarca del Moianès, és a l’enclavament de la vall de Marfà.

Estigué habitat i en funcionament almenys des del 1608,en què és anomenat Molí de Brotons, Molí dels Pilars o Molí de la Tosca, fins al segon terç del segle XIX.

L’any 1863 hi hagué una avinguda d’aigua extraordinària, hi moriren les vuit persones de la família del moliner, a partir d’aleshores ha romàs abandonat.

Les seves restes estan situades a l’esquerra de la riera de Marfà, al nord-est de la masia de Marfà

i a prop i també al nord-est de la capella de la Mare de Déu de la Tosca i del Molí de Marfà.

És un molí semitroglodític, situat aprofitant unes balmes de la llera de la riera,

i a un costat del Salt de la Tosca, en un paratge de gran bellesa.

 

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Adaptació al Text : Ramon Solé

Fotografies i imatges antigues : Ramon Solé i Arxiu Rasola

L’antic Palau de l’Agricultura de Barcelona

Avui us presento dos articles

L’antic Palau de l’Agricultura esta en el Passeig de Santa Madrona, 40-46 amb carrer Lleida, 53 al 61 i carrer de Baix de Barcelona.

Us passo la seva història :

 • El Pavelló de l’Agricultura va ser edificat entre 1927 i 1929 sota la direcció tècnica dels arquitectes Josep Maria Ribas i Casas i Manuel Maria Mayol i Ferrer.
 • El van concebre com un monumental complex d’edificacions en diversos cossos al voltant d’una plaça central per tal d’acollir-hi la secció d’agricultura de l’Exposició Internacional de 1929.
 • Durant la postguerra els pavellons que envoltaven la plaça central pels seus costats septentrional i oriental foren totalment enderrocats i substituïts per nous habitatges, deixant dempeus menys de la meitat de les edificacions que formaven el complex.
 • Aquestes, passaren a allotjar magatzems i tallers municipals.
 • Entre 1964 i 1984, el Mercat de les Flors, fins que aquest fou traslladat al recinte de Mercabarna de la Zona Franca.
 • L’any 1983 la regidora de cultura de l’ajuntament, Maria Aurèlia Capmany, va impulsar la creació, a la nau perpendicular al Carrer de Lleida, del Mercat de les Flors, un centre municipal de dansa i d’arts del moviment.
 • L’edifici, re inaugurat l’any 1985, fou remodelat per donar lloc als seus nous usos i la seva cúpula principal de 12 metres de diàmetre va ser redecorada per l’artista mallorquí Miquel Barceló.
 • A partir de l’any 1999 el sector afrontat al Passeig de Santa Madrona també fou rehabilitat per acollir la seu estable del Teatre Lliure.
 • El conjunt es coneix actualment com a Ciutat del Teatre, ja que acull el Teatre Municipal Mercat de les Flors, la Fundació Teatre Lliure, l’Institut del Teatre.

El Palau de l’Agricultura és un conjunt d’edificis construït per a l’Exposició Universal de Barcelona de 1929.

En l’actualitat només es conserva la meitat del conjunt d’edificacions originals.

L’estètica del Palau de l’Agricultura és d’estil Noucentista tardà, amb influència del Renaixement de Florència.

En les dues façanes exteriors del gran hall central hi ha relleus escultòrics, en estil classicitzant realitzats, com molts altres d’aquella Exposició Universal.

Les pintures murals, de tema agrícola d’estil noucentista, són obra de Darius Vilàs i Fernández , va estar molt influït en les seves realitzacions murals per Maurice Denis, Joaquim Torres Garcia i Joan Llimona.

Era un dels pavellons més grans de l’exposició, amb una superfície que ultrapassava els 16.000 m2.

Tot el conjunt es distribuïa al voltant d’un gran pati enjardinat central amb diverses naus i galeries porticades.

El cos afrontat al Passeig de Santa Madrona destaca per la galeria porticada que envolta l’antic accés principal al recinte, que emmarca un monumental portal de terra cuita amb pilastres jòniques ornades a quarterons.

Sobre l’arc motllurat de la porta hi ha un relleu de terra cuita amb dues al-legories del treball al camp i la inscripció “AGRICVLTVRA”.

Tanmateix, el més rellevant d’aquesta construcció són les múltiples torres vuitavades que sobresurten sobre la teulada, cobertes amb cuculles de teula ornades amb pinacles ceràmics.

Les façanes d’aquest cos recullen un vertader catàleg de finestres renaixentistes, a base de serlianes, galeries d’arcs, entaulaments, frontons, petxines i decoració a candelieri.

A l’angle entre el Carrer de Lleida i el Passeig de Santa Madrona hi destaca una placa sostinguda per dos àngels realitzada en bronze per Frederic Marès en record a l’arquitecte Manuel Maria Mayol.

El cos afrontat al Carrer de Lleida, avui ocupat pel Teatre Municipal Mercat de les Flors,

presenta un cos d’accés coronat amb cúpules adossat a una gran nau de planta rectangular.

El cos d’accés, que fa cantonada, presenta dues llotges d’accés formades per tres arcs de terra cuita sobre columnes toscanes de pedra

i dues galeries de finestres amb columnelles toscanes i un ràfec de terra cuita.

El Palau de l’Agricultura és una obra protegida com a Bé Cultural d’Interès Local.

 

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Adaptació del Text i Fotografies : Ramon Solé

Parc Nacional de Tablas de Daimiel – Ciudad Real (Castella – la Manxa)

Avui us presento dos articles

El Parc Nacional de Tablas de Daimiel és un parc nacional espanyol que protegeix la zona humida homònima, les Tablas de Daimiel.

El parc nacional és repartit administrativament entre els municipis de Daimiel i Villarrubia de los Ojos, a la Província De Ciudad Real, en la comunitat autònoma de Castella – la Manxa.

És a més ZEPA i parteix de la Reserva de la biosfera La Mancha Húmeda.

Tanmateix, la supervivència de la zona humida perilla a causa de la sobreexplotació dels aqüífers que provoca que sense aportament artificial d’aigua, la reserva pateixi dures sequeres.

A causa d’aquesta degradació, el 22 d’octubre de 2009 la Comissió Europea obrí un expedient a l’Estat Espanyol, mentre que la UNESCO ja havia expressat anteriorment la possibilitat de retirar la figura de Reserva de la biosfera.

Us passo la seva historia Història :

 • Ja en 1325 L’infant Don Joan Manuel de Castella en seu “Libro de la caza” posa de manifest les qualitats de les vores del riu Cigüela per a la falconeria.
 • Anys més tard, el 1575, Felipe II manà redactar la relació en la qual s’ordena literalment que “es guardés molt bé”.
 • Les Tablas de Daimiel, així com altres zones embassades dels voltants, tenen una llarga tradició com a espai de cacera d’aus aquàtiques: en particular, el General Prim el 1870 i el rei Alfonso XII el 1875 van caçar en aquests paratges.
 • En 1956 es promulga la “Llei de Dessecació de Marges del Gigüela, Záncara i Guadiana”, una llei que es manté en vigor fins i tot 1973, data en la qual es declaren Parc Nacional les Tablas de Daimiel.
 • Durant tots aquells anys, es construeixen canals i dessequen hectàrees de zones humides.
 • Tanmateix, la dessecació d’aquestes zones humides en els marges d’aquests rius va tenir una nefasta conseqüència per a tota la zona: l’amenaça de la dessecació definitiva planejava sobre llocs tan característics aigües avall com els Ulls del Guadiana o les mateixes Tablas.
 • És a partir de la dècada de 1960 quan comencen els mals temps per a les Tablas.
 • D’una banda s’acceleren les obres de canalització dels rius manxecs dessecant la zona.
 • D’altra banda ja a començaments dels 70, la generalització de regadius merma progressivament els recursos hídrics del subsòl.
 • Després d’ordenar el Govern la suspensió de les obres de dessecació, es creà una Comissió Interministerial per tal d’intervenir en el conflicte plantejat i dictaminar una solució satisfactòria, i el febrer de 1973, assolien un compromís final, detenint-se definitivament els treballs de dessecació, anunciant la creació del Parc Nacional de Las Tablas de Daimiel, en els límits d’una àrea de 1.820 Ha.
 • Posteriorment, l’any 1980, el Parc va ser ampliat per la part sud fins a la seva extensió actual de 1.928 Ha.

Com a conseqüència de la sobreexplotació dels recursos hídrics, Daimiel va començar a assecar-se.

La torba acumulada per l’activitat dels canyissars que abans restava inundada, s’assecà i s’encengué per autoignició o per la propagació d’incendis forestals propers, com va ocórrer en 1988) i més recentment el 2009.

En assecar-se la torba, també s’encongí i clivellà el terreny, engrandit així els canals en l’interior de la torba.

Aquests canals permeten el moviment d’aire cap al subsòl i l’escapada de fums d’un incendi de combustió latent a l’interior de la torbera.

L’incendi soterrat de 2009 es va detectar el 26 d’agost. El novembre d’aquell any, la situació era molt greu. L’esdeveniment ha portat a les autoritats a transportar dues grans canonades que inundin el terra del parc, però semblen més que insuficients.

També s’aixafa la torba amb grans pales per tancar les esquerdes i evitar així que continuï cremant-se.

Laguna de Navalseca ( daimiel)

Els encarregats del parc afirmaren que un incendi soterrat és molt difícil de controlar.

Fins a desembre-gener l’incendi va romandre actiu i van poder veure’s fumaroles sortir del terra (especialment en els dies de fred per la condensació de l’aigua producte de la combustió).

Tanmateix, i malgrat la sobreexplotació a què estan sotmesos els aqüífers, el govern va decidir el 29 d’octubre de 2009 emprar els drets d’extracció de pous de les finques de la seva propietat amb l’objectiu de controlar el foc.

L’especial riquesa ecològica de les Tablas de Daimiel ve, segons l’opinió del conservador del parc Jesús Casas, del fet que els dos rius que confluïen en el mateix tenien diferent salinitat.

Mentre que l’aigua de l’aqüífer 23, o, cosa que és el mateix, la del Guadiana, és completament dolç, la del Cigüela és salina, la qual cosa creava un paradís per a diferents tipus de fauna i flora.

Després de les abundants pluges de l’hivern 2009-10, el Parc es va tornar a inundar (1.232 ha. a finals de gener), tanmateix diverses organitzacions ecologistes van advertir que la recuperació del parc encara queda lluny i passa per la recuperació dels aqüífers.

Podeu fer la visita tots els dies de l’any i es lliure.

L’horari a l’estiu  es de 9h a 21h, però en hivern tanca a les 18h.

La direcció del Parc Nacional es: carretera de las Tablas, kilòmetre 10.

La principal via d’accés al Parc Nacional és des de la carretera N-420 de Ciudad Real a Puerto Lapice, pel seu pas per Daimiel.

Des dels municipis de Malagón o Daimiel és per la CM-4114.

“Olivo milenario de Daimiel”

Recull de dades : Viquipèdia i altres

Adaptació del Text : Ramon Solé

Fotografies : Àngels García-Carpintero Sánchez-Miguel