Modernisme a Cardedeu, avui : Can Viader

La casa modernista de Can Viader , està situada en Diagonal Fivaller, 26-28 – pl. Marc Viader de Cardedeu.

Es tracta d’un edifici aïllat amb jardí, amb una façana alineada al carrer i formant part d’un recinte major, destinat a habitatge familiar. Està format per dos cossos de planta rectangular, un de planta baixa, una primera planta i golfes amb dues crugies cada cos, perpendiculars a la façana del carrer.

El cos de planta baixa està acabat amb terrat i barana de balustres perimetral. El cos més gran correspon a una planta de tipus basilical, amb tram central sobre aixecat i coberta a dues vessants que en la part posterior de l’ala de llevant es transforma en dos terrats. Compta amb un pas del carrer amb porta metàl·lica i coronament ondulat.

La façana alienada al carrer està formada per dos paraments, el de dues plantes està revestit d’estuc llis amb sòcol de paredat poligonal, emmarcat per dues pilastres i coronat per un entaulament limitat per una cornisa inferior i una cornisa superior que amaga la canal de desguàs de la teulada.

L’entaulament presenta tres ulls de bou el·líptics de ventilació de la coberta, alternats amb esgrafiat.

L’obertura del balcó és d’arc escarser i la llosana d’estructura metàl·lica, recolzada amb cartel·les de ferro i amb rajola ceràmica per sota.

Veiem una petita part de la seva historia :

  • L’actual edificació és molt probablement la reforma d’antigues construccions situades en terrenys del Mas Cavaller, les quals, el 1760, van ser adquirides per Esteve Angalda.
  • En alguns paraments de façana que actualment tenen l’estuc després s’observa l’existència d’una capa d’estuc de color vermell més antiga, probablement provinent de l’edificació que a començaments de segle (1917-1922) va reformar Marc Viader i Bas, segons projecte de l’arquitecte Raspall.
  • D’acord amb testimonis orals de la família, originàriament l’edifici ja estava dividit en dos habitatges, els quals es van reformar per passar a ser cases de renda.
  • Durant molts anys van ser habitatges de lloguer.
  • La Casa Viader forma part de l’obra més interessant de l’etapa noucentista de M.J. Raspall a Cardedeu, en la que hi són presents tant els elements del repertori d’aquest període com d’altres que l’arquitecte utilitza com a invariants del seu estil. Conjuntament amb la tanca del jardí, té també valor des del punt de vista de conformació de la plaça de Marc Viader.

A l’altre costat de l’estació de Cardedeu, hi ha l’antiga Granja Viader d’aquesta població, una mes de les nombroses que tenia el propietari.

Actualment no hi ha bestiar, es dedica mes a temes agraris.

Casa Viader és una obra del municipi de Cardedeu, protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades, Adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s