Torre de Can Roca de Baix de Castelldefels

La Torre de Can Roca de Baix és un edifici del municipi de Castelldefels, situat en el numero 17 del carrer Bisbe Urquinaona.

És una Torre molt restaurada a l’entorn de la qual es va construir una masia.

L’acabament, afegit modernament, és una coberta inclinada a una aigua. La Torre pròpiament dita conserva els carreus angulars de pedra rogenca i un matacà defensiu. Al cos més antic de la masia es pot veure que les portes i finestres tenen els ampits, brancals i llindes esculpides d’una sola peça de marès vermella.

Anys en rere va ser la seu de la Policia nacional.

La Torre de Can Roca de Baix està declarada com a bé cultural d’interès nacional.

Per a mes dades tècniques d’aquest edifici, podeu consultar a :

http://centredestudis.gava.ppe.entitats.diba.cat/wp-content/uploads/sites/10/2012/03/08-estudi-arqueologic-can-roca-de-baix_20198.pdf

I de l’estudi fet per l’Ajuntament de Castelldefels, podeu consultar mes dades, a :

http://www.canrocadebaix.com/?page_id=787

Forma part de les diverses Torres de defensa que te Castelldefels i que anirem descobrint en diferents articles.

 

Recull de dades, Text i Fotografies : Ramon Solé

 

Edifici de la Seu del Districte de Sant Martí de Barcelona

L’edifici de la seu del Districte de Sant Martí, està situat en la Plaça de Valentí Almirall, 1, de Barcelona.

L’edifici, conegut com Ca la Vila, fou bastit el 1889 gràcies a les aportacions dels industrials de la zona.

És d’estil neoclàssic i inspirat en l’ajuntament del cap i casal, serví com a ajuntament de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals, des de 1740 i fins a 1897, any quan es va fer la integració a Barcelona.

Fou rehabilitat el 1995 per acollir millor les dependències del districte, com a casaments civils, empadronaments, entre altres…

Uneix els barris del districte de Sant Martí : el Camp de l’Arpa del Clot, el Clot, Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Pau, Provençals de Poblenou, el Poblenou.

Destaca, de la façana principal, l’escut de l’antic municipi i dos elements ornamentals de forma circular que emmarquen motius al·legòrics a la indústria i a l’agricultura.

La construcció està coronada per una torre de pissarra rectangular, amb una cúpula que s’acaba amb la torre del rellotge envoltada d’un balcó de ferro que contrasta amb l’estil de la façana

.

Per cert, el que us escriu l’article, es va casar en les seves dependències.!

 

Recull de dades, adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

 

 

Església de Santa Maria de Cardedeu

Santa Maria de Cardedeu és una obra del municipi de Cardedeu , situada en la Plaça de l’Església.

Es tracta d’un edifici amb planta d’una sola nau amb vuit capelles laterals, la nau està sostinguda per uns grans contraforts que en l’interior separant les capelles.

L’edifici, llevat del campanar i de la portada, és de paredat. La façana està arrebossada.

La portada, situada a la façana oest és una porta quadrada, flanquejada per dues pilastres que a la part inferior presenten unes bases

i a la superior presenten unes cariàtides en forma de cos de dona, la joventut i la vellesa, que sostenen un arquitrau, amb el fris decorat amb figures d’àngels i l’escut de la vila i la cornisa amb dents de serra.

Aquest primer cos està rematat amb un frontó partit per dos columnes-florons coronats amb boles. Aquest cos està sostingut per dos estípits coronats per uns caps. Al mig hi ha un requadre en relleu que representa l’assumpció de la Mare de Déu.

Aquest segon cos està coronat per un frontó partit, més petit que el del primer cos, amb una cara en relleu damunt la qual hi ha un floró amb bola.

Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill. Al coronament de la teulada, a dues vessants, hi ha un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes.

Us faig una descripció de la seva historia que ha sigut molt intensa a l :

 • El primitiu temple de Santa Maria, romànic, es troba ja citat en documents de l’any 1022.
 • L’església actual es creu que es va començar a edificar els anys 1581-1582.
 • Comes esmenta que l’església fou acabada l’any 1698, tot i que a la parròquia no es conserva cap document de la seva construcció.
 • El campanar, de granit, és de finals del segle XVI. Té dos cossos. El superior, per les campanes, amb cinc buits d’arc apuntat, amb feixos de columnes, i gàrgoles als quatre angles.
 • Les campanes, que són quatre, són de l’any 1947; menys l’anomenada Teresa que es de l’any 1742 (feta a Olot).
 • Al campanar hi ha un rellotge des del 1880.
 • La sagristia fou construïda l’any 1630. La volta és de mig canó.
 • La pila baptismal és del segle XVI.
 • L’orfebreria existent és del segle XIX o moderna. La que hi havia abans va ser robada el 21 de febrer de 1815.
 • Hi ha testimonis documentals de diverses reformes i ampliacions els anys 1604, 1609, 1625, 1657, 1727, 1734, 1737.
 • La portalada té una inscripció que diu “Any 1780”.
 • Després de la guerra dels carlins, es va restaurar, puix havia estat cremada.
 • Es conservava un absis romànic que desaparegué amb la reconstrucció de l’any 1886.
 • El mateix va ocórrer després de la guerra nacional espanyola del 1936-1939.

Totes les capelles són modernes, han estat reconstruïdes després de l’última guerra.

L’Església de Santa Maria està protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades, adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

Masia – Torre de Can Coll de Lliçà de Vall

Can Coll és una casa forta al municipi de Lliçà de Vall , situada a l’enfront de les carreteres de Parets a Bigues i de Granollers a Sabadell.

És una antiga casa senyorial dels Llança, amb una majestuosa Torre de defensa, amb una inscripció que diu que fou edificada per “Pere Coll el 1576”.

S’hi va beneir el 1600 una capella dedicada a sant Joan, que va reemplaçar-ne una altra que hi havia prop del lloc des del segle XI.

Durant el 1797, foren portats a Can Coll els cossos de sant Vicenç i santa Clara, que es guardaren a la casa fins que al cap de poc es van traslladar a la Capella de la Torre.

La gran Torre de defensa quadrada annexa al mas feta el 1576,  és de quatre pisos d’alçada, amb edificis annexos.

A la primera planta hi ha un baix relleu amb la figura de dos àngels que sostenen un escut i als peus d’aquest un altre cap.

El sòcol de la torre i els emmarcaments dels angles són de grans carreus. Les finestres tenen ampit de poc voladís.

La Torre està coberta amb teulada a quatre vessants i està coronada per una campanar d’espadanya.

Té adossat un cos rectangular cobert a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana. Té dues grans portes adovellades i quantitat de finestres rectangulars.

Era la casa senyorial de la família Llançà. Ha sigut fins l’actualitat un important restaurat del Vallès.

L’any passat es va comprar per part de l’Ajuntament l’edifici com els terrenys; ara s’està a l’espera de l’ús públic d’aquesta Masia – Torre de can Coll…

 

Text, recull de la informació i Fotografies : Ramon Solé

 

Recons culturals, llibres al carrer a Lliça de Vall

Us presento una iniciativa per poder llegir un llibre tranquil·lament en llocs com a parcs,  jardins, itineraris per caminar…, és un projecta cultural de Lliça de Vall.

Ha sigut ven acollit i respectat per la gent que viu en aquesta població petita per ho molt gran gracies a les Urbanitzacions que te aquest  Municipi.

Son punts petits, com a “Nius de llibres”, molt limitats en la quantitat que podent tindre.

El lema es, que  “s’agafi un llibre, per ho… és depositi un altre”.

Hi ha punts fix, i també, llocs mòbils que és podent  les casetes – biblioteca” ser desplaçades de lloc.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

Capella de Sant Crist de Llaceres de Sant Cugat del Vallès

Sant Crist de Llaceres és una Capella del municipi de Sant Cugat del Vallès, situada en l’Avinguda de Gràcia amb el  Carrer de Sant Crist de Llaceres, a peu de  la carretera de La Rabassada

.

Té una sola nau, de creu llatina, amb contraforts exteriors i un porxo davant la porta.

La porta d’entrada és rectangular i la façana està coronada per un campanar d’espadanya.

L’ermita fou consagrada a mitjans del segle XVIII.

La seva construcció està lligada a una història referent a la troballa d’un crucifix que va “assenyalar” el lloc on volia quedar-se i es va construir la Capella.

Veiem breument la seva historia :

 • Els seus orígens es remunten al segle X quan es parla del terme de Laceres.
 • Posteriorment hi existí el Mas Laceres i el 1406 hi havia la creu de Laceres.
 • Que va ser substituïda per una imatge del crucificat Sant Crist de Laceres el 1696.
 • La Capella actual per rememorar el fet de la troballa del mencionat Crist data de la meitat del segle XVII.
 • Va ser incendiada l’any 1936.
 • L’interior està decorat amb pintures al fresc del santcugatenc Grau Garriga, realitzades cap a l’any 1956.
 • Es va reconstruir l’any 1999.

Està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recopilació de dades, adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé

La Masia – Torre de Sant Joan del Clot de la Mel de Barcelona

Aquesta  Masia – Torre, esta situada en un lateral de La Plaça de Valentí Almirall, 6-9 en el Clot de Barcelona.

La Torre de Sant Joan del Clot de la Mel , té la tipologia pròpia d’una masia, actualment amb edificis annexos. Pati-jardí central, teulats a doble vessant i façanes rectangulars, amb finestrals de volta porxada que envolten la casa.

Fou una torre-masia, centre d’explotació agropecuària, de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, l’origen de la qual és incert, vers els segles XII-XIII. Fou molt remodelat al llarg dels segles XVII-XIX, a causa de les destruccions patides en les guerres modernes.

Finalment, quan el segle passat fou reconvertida en escola pública.

L’edifici central, que encara conserva estructures medievals, té pati interior porticat; disposava d’habitatge per un administrador o masover, i d’una capella dedicada a Sant Nicolau.

L’antiga Torre de Sant Joan del Clot, actualment forma part d’un conjunt edificat que constitueix el grup escolar «Escoles Casas», remodelat l’any 1930 per l’ajuntament de Barcelona segons projecte de l’arquitecte Josep Goday. L’antic pati interior de la torre va ser reconvertit en menjador de l’escola.

Per molta mes informació sobre de La Torre de Sant Joan del Clot, podeu consultar a :

https://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Sant_Joan_del_Clot

La Torre de Sant Joan del Clot – Escoles Casas és un conjunt arquitectònic de tipus rural al Districte de Sant Martí de Barcelona protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Reull de dades i adaptades al Text i Fotografies : Ramon Solé

La masia de Can Roca de Dalt de Castelldefels

La masia de Can Roca de Dalt, està situada en els carrers del Castanyer  i de l’ Espígol, 26 de Castelldefels.

Segons consta,  la descripció de la masia, es aquesta :

“Masia de planta basilical formada per planta baixa, un pis i golfes, que ha sofert, al llarg del temps, afegits d’estructura vertical a banda i banda del cos principal, motiu pel qual es va pujar el nivell del ràfec de la coberta. La porta principal és d’arc rebaixat i està coronada per un balcó típicament setcentista amb baranes de ferro forjat i per sota ceràmica. El vestíbul és cobert per una volta rebaixada, les estances de la planta baixa amb voltes de mocador i les del pis tenen embigat de fusta. “

La façana té esgrafiats, salmó i blanc, destacant  en un dels medallons, el rellotge de sol, que es repeteix a la façana lateral amb el lema: “Bada, badoc que sense sol no fa bon jock” i l’altre medalló de la façana, consta l’any 1792 com a data de construcció.  L’any 1988 va ser restaurada pel seu propietari Jesús Velasco Merino.

Cal dir que esta a prop de la Font i Basses de Can Roca, també  allí hi ha una zona de Pinc nic.

Can Roca de Dalt és una obra del municipi de Castelldefels que està inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

 

Recull de dades, Text i Fotografies : Ramon Solé

El Mercat Vell de Sant Cugat del Vallès

El Mercat Vell , també conegut com el Mercat de Sant Pere, està situat en la Plaça de Pere San de Sant Cugat del Vallès. On hi havia hagut l’església parroquial de Sant Cugat, enderrocada al final del segle XIX degut al seu mal estat.

Edifici de l’any 1911, Projectat per a Ferran Cels, amb clares influencies de Puig i Cadafalch era no massa gran i d’una sola nau.

Va ser ampliat entre el 1926 i 1927, va anar a càrrec de l’arquitecte Enric Mora i Gosc , va construir un segon sector del mercat respectant totalment l’estructura i els elements característics de la primera nau, quedant un edifici rectangular i allargat.

És un edifici de maó vist amb detalls ceràmics. Consta d’una àmplia nau amb encavallada de ferro i una marquesina a la façana que dóna a la plaça,  damunt la porta hi ha un rellotge i un penell de ferro forjat amb una campaneta.

Va ser rehabilitat en el any 2009

El mercat va tindre una nova remodelació i va obrir el 2016, per poder passar a un espai de compra i degustació de productes propis d’un mercat i d’alta qualitat, amb una bon restaurant.

No deixeu d’anar a visitar El Mercat Vell, si esteu per Sant Cugat del Vallès.

 

Text i Fotografies : Ramon Solé

L’Església de Santa Maria de Montmeló

Santa Maria de Montmeló és una església de Montmeló, situada en el carrer de Santa Maria d’aquesta població.

Es tracta d’un edifici religiós d’una sola nau amb capelles laterals  i un absis quadrat que l’encapçala. Pilastres amb capitells compostos sostenen la volta de canó. Els trets bàsics de l’interior responen a l’estil neoclàssic i es troba totalment arrebossat. Als peus de l’església fins ara descrita, i situada transversalment, s’hi troba l’església romànica. A l’esquerra de la façana hi ha un campanar de base quadrada.

La façana resta inacabada per la seva part superior i està formada per una porta adovellada d’arc de mig punt, una sèrie d’arcuacions cegues de tipus llombard, de mig punt, i una finestra central atrompetada i també de mig punt. El material utilitzat és la pedra excepte en les arcuacions restaurades.

Veiem una mica de la seva historia :

 • L’any 975, hi ha referències d’aquesta església.
 • I se la vincula al monestir de Sant Pere de les Puel•les.
 • Malgrat que la primitiva església és fonamentalment medieval, del segle X al XVI,
 • L’església ha estat ampliada en èpoques succesives i gran part de l’església actual és del segle XIX
 • A l’absis de l’antiga construcció romànica hi ha les pintures romàniques que es descobriren durant la restauració de 1968.
 • Es representen el Pantocràtor, els Mags i l’Anunciació, són del segle XII.
 • Sobre l’absis hi ha pintures dels segles XIII i XIV que representen uns àngels.

L’església de Santa Maria, està protegida com a bé cultural d’interès local.

 

Recull de dades i adaptació al Text i Fotografies : Ramon Solé